«Οίκοpress»: Θεματικές για το περιβάλλον

Γράφουν οι Σταύρος Μαραγκός και Όλγα Υψηλάντη

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας της Α.Μ.Κ.Ε «Ερύμανθος» με την Περιφέρεια Αττικής, που αναφέρεται στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, η Οίκοpress αναδεικνύει 7 θεματικές για το περιβάλλον. Οι θεματικές αυτές στοχεύουν στην εκλαΐκευση πολιτικών για το περιβάλλον που προβλέπονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί το μητροπολιτικό, οικονομικό και διοικητικό κέντρο της Ελλάδας, συγκαταλέγεται στις «μητροπολιτικές περιφέρειες» της Ευρώπης και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Οι λειτουργίες της επηρεάζουν αποφασιστικά την αναπτυξιακή δυναμική στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Αν και τα προβλήματα της Περιφέρειας Αττικής είναι ποικίλα και σύνθετα, η δυναμική της Περιφέρειας και η γεωπολιτική της θέση, δημιουργούν σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες και δυνατότητες σε μεσογειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επτά θεματικές για το περιβάλλον

1) Εξοικονόμηση ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η μετάβαση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στις Α.Π.Ε., η εξοικονόμηση ενέργειας με πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών αποτελούν μοχλό ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

2) Διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων

Το νερό αποτελεί κληρονομιά η οποία πρέπει να προστατεύεται. Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα ενισχύονται οι πιέσεις που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης από ποικίλους χρήστες για επαρκές σε ποσότητα και ποιότητα νερό.

3) Δάση και Πράσινη Γεωργία

Αναξιοποίητος πλούτος, βιολογική επανάσταση στην γεωργία, κοινωνικά υποστηριζόμενη πράσινη γεωργία.

4) Ανακύκλωση και Φυσικό Περιβάλλον

Τεχνολογίες ανακύκλωσης: π.χ. συγκομιδή απορριμμάτων και πρώτων υλών όπως το χαρτί, οι μπαταρίες και το πλαστικό.

Πλήρης ανασχεδιασμός του φυσικού περιβάλλοντος στον αστικό ιστό.

5) Πράσινες Πόλεις – Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Οι πράσινες πόλεις ως όραμα και ζήτημα συνείδησης του ενεργού πολίτη προκειμένου α εφαρμοστούν πολιτικές για πράσινα βιοκλιματικά κτήρια- πράσινες στέγες κτλ.

6) Περιβάλλον, Υγεία και Διατροφή

Το περιβάλλον ως ρυθμιστικός παράγοντας της υγείας με μια σειρά από καλές πρακτικές που μπορούν να θεσμοθετήσουν οι ενεργοί πολίτες μέσα από συλλογικές ενέργειες και δράσεις με αντικείμενο την υγιεινή διατροφή.

7) Πράσινη Επιχειρηματικότητα – Οικοτουρισμός

Νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, ανάπτυξη, κινητοποίηση κεφαλαίων (δημόσιων- δημοτικών- ιδιωτικών) .

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος με βιώσιμο τρόπο καθώς και ανάπτυξη πράσινου τουρισμού.

Στο εγχείρημα της Περιφερείας, η Οίκοpress συνεχίσει απρόσκοπτα να ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες όντας ανεπηρέαστη από «πιέσεις» και λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στις δράσεις που στοχεύει να υλοποιήσει η Περιφέρεια.

H βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει η Οίκοpress, είναι χρηστική και προσβάσιμη από απλούς πολίτες, εκτελεστικά όργανα και υπηρεσίες, ιδιώτες επενδύτες, δημοτικές συμπράξεις, κοινωνικές ομάδες και οργανώσεις αλλά και οποιονδήποτε άλλο φορέα που ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων που προσφέρει η Αττική.

Η Οίκοpress με συνδυασμένες πολιτικές καλεί όλες τις οργανώσεις και τους φορείς να αποτελέσουν προοίμιο συμμετοχικότητας που θα δώσει δύναμη στην Περιφέρεια να υλοποιήσει το πολύ δύσκολο εγχείρημα της. Κορύφωση αυτών των πολιτικών είναι κατά την γνώμη της Οίκοpress η συνδιοργάνωση μιας μεγάλης έκθεσης για το περιβάλλον σε ένα κομβικό σημείο της Αττικής όπως είναι το Πεδίο του Άρεως το οποίο αποτελεί εδώ και χρόνια ένα σημαντικότατο ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟ ΠΛΟΥΤΟ της Αττικής.

Στόχους από το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για το περιβάλλον μπορείτε να διαβάσετε και σε σχετικό άρθρο της Οίκοpress.


 


 

Αναφορές:

[1] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 336/2011 – Σχέδιο του «Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014» της Περιφέρειας Αττικής.

[2] Οίκοpress.gr, Περιφέρεια Αττικής & Περιβαλλοντική Ανάπτυξη.