Τα κοινωνικά φαρμακεία παρέχουν σε ωφελούμενα άτομα (άστεγους, άπορους και άνεργους) δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα κάθε μήνα σε κάθε περιοχή που λειτουργεί.

Προκειμένου να εξασφαλίσει τη σταθερή του τροφοδοσία με τα απαραίτητα φάρμακα, τα Κοινωνικά Φαρμακεία συνεργάζονται με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και μέσω της συμμετοχής και κινητοποίησης συλλογικών φορέων και πολιτών.


Πηγή: socialactivism.gr