Συνέντευξη της Βίκυς Κουτσιαύτη στην Ελένη Αντωνοπούλου

Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με Δικαιούχο την ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ και συμπράττοντες τον Δήμο Αθηναίων και Περιφέρεια Αττικής είχαμε την ευκαρία μιας σημαντικής πρακτικής εμπειρίας σε μια εποχή πολύ δύσκολη στο χώρο εργασίας. Μια εποχή μεγάλου κοινωνικού αποκλεισμού και ανεργίας. Αναμφισβήτητα, η σημερινή εποχή και η κοινωνικοπολτική κατάσταση η οποία επικρατεί ευνοεί την ανάπυξη και εκδήλωση τέτοιων φαινομένων.

Σίγουρα, τα πράγματα για την δική μας γενιά είναι πιο δύσκολα από ότι για τις παλιότερες αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε πως προβλήματα και δυσκολίες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε. Το ζητούμενο είναι εμείς οι ίδιοι τι θα κάνουμε για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την εις βάρος μας κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και να επιχειρήσουμε να εξαφανίσουμε όλα τα κακώς κείμενα που μας επηρεάζουν και αποτελούν τροχοπέδη για τη δικής μας πρόοδο και ανάπτυξη.

Το ζήτημα της εργασίας και η ανεύρεση αυτής ήταν και πάντοτε θα είναι ένα θέμα που θα ταλανίζει γενιές, νέων κυρίως, ανθρώπων. Δυστυχώς, στις μέρες μας υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Αστάθμητοι παράγοντες επηρεάζουν το ήδη δύσκολο έργο της ανεύρεσης εργασίας. Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, και όχι μόνο, οι πελατειακές σχέσεις που υφίστανται, η αναξιοκρατία, δυσχεραίνουν το πρόβλημα. Είναι λογικό όλα αυτά να προβληματίζουν και ίσως και να στενοχωρούν ή και να θυμώνουν έναν νέο άνθρωπο που θέλει να εργασθεί και να προσφέρει.

Πώς νοιώθεις ως συμμέτοχος συντελεστής μιας ομάδας η οποία δεν έχει να κάνει απλά, μια οποιαδήποτε δουλειά, αλλά, έχει να διαχειριστεί ζητήματα επικοινωνίας και χρηστικής ενημέρωσης;

Απάντηση: Ως μέλος της συγκεκριμένης ομάδας αποκόμησα σίγουρα πολλά θετικά. Με βοήθησε στο να αναπτύξω τις ικανότητές μου στη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να εργάζομαι πιο οργανωμένα αλλά και να εξελίξω τις ικανότητές μου ως βιβλιοθηκονόμος στην αναγνώριση της πληροφόρησης, στη διαχείρηση της ολικής ενότητας. Το σημαντικό όμως είναι πως, ούσα μέλος μιας ομάδας μέσω τις συνεργασίας και της από κοινού πρόσπαθειας, η επίτευξη του αποτέλεσματος της εργασίας ήταν πάντοτε πιο εύκολη δουλειά.

Eίσαι βιβλιοθηκονόμος με γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της πληροφόρησης και έχεις διανύσει τον τέταρτο μήνα της πρακτικής εξάσκησης. Τι έχεις αποκομίσει από αυτή την εμπειρία;

Απάντηση: Η πρακτική μου ενασχόληση το τελευταίο τετράμηνο με την επιστημή της πληροφόρησης και των επιμέρους κλάδων αυτής, μου προσέφερε πλήθος θετικών στοιχείων. Ο βιβλιοθηκονόμος είναι ο τελικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις πηγές και την εφαρμογή της γνώσης από τις συνδετικές ομάδες. Με γνώμονα αυτό, προσπάθησα να ανταποκρίνομαι σε αυτό που χρειάζεται ο χρήστης, έχοντας ταυτόχρονα και επαγγελματική κρίση γι΄αυτό, ανέπτυξα τον επιχειρησιακό μου προσανατολισμό, ήμουν πιο πρόθυμη να αναλλαβω ρίσκα, βελτιώθηκαν οι δεξιότητες μου στο marketing και στις δημόσιες σχέσεις.

Η Βιβλιοθηκονομία ως Επιστήμη είναι συνδεδεμένη με την ταξινόμηση, την ταξιθέτηση και την αρχειοθέτηση βιβλίων και περιοδικών. Σε μια ηλεκτρονική εφημερίδα, όμως, η αρχειοθέτηση αντικαθίσταται από τις ενότητες και την μηχανή αναζήτησης. Φοβάσαι ότι τελικά η βιβλιοθηκονομία ως εργασία οδηγείται στην παρακμή;

Απάντηση: Ένα από τα βασικά προσόντα που θα πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας βιβλιοθηκονόμος είναι αυτό της συνεχούς και, όσω τω δυνατώ, πλήρους ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο της βιβλιοθηκονομίας μέσω της συμμετοχής του σε ποιοτικά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στις μέρες μας η σύζευξη και η ταυτόχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφόρησης και των επικοινωνιών, η αύξηση της ταχύτητας στη δημοσίευση των πληροφοριών, η ανάπτυξη του Internet, η παγκοσμιοποίηση της αγοράς κ.λπ. οδηγούν και στη διεύρυνση του τομέα της πληροφόρησης.                                                                          Ο ρόλος του βιβλιοθηκονόμου, όμως και σε αυτή την περίοδο της υπέρμετρης ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι ο ίδιος: να βοηθήσει το χρήστη να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες, να παρέχει επιμόρφωση και όχι συμβουλές και ακόμα χειρότερα «διασκορπισμένη γνώση», να εκτελεί ειδικά καθήκοντα εκ μέρους του χρήστη ως προς την ανάκτηση των πληροφοριών. Μέσω αυτού του επαγγέλματος ο χρήστης μορφώνεται, καλλιεργείται από την οργανωμένη συλλογή του υλικού που δεν είναι άλλη από τη Βιβλιοθήκη η οποία παρέχει ΦΥΣΙΚΗ, βιβλιογραφική και διανοητική πράσβαση στο κοινό. Ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας καταλαμβάνει η αρχειακή πληροφορία, δηλαδή η πληροφορία που έχει κατά φυσικό τρόπο προκύψει από τις δραστηριότητες ενός φυσικού προσώπου. Η διαχείριση αυτής της πληροφορίας είναι μια εργασία σύνθετη η οποία δεν είναι δυνατό να αφεθεί ούτε στους διοικητικούς ούτε στους ειδικούς της πληροφορικής. Η αρχειακή πληροφορία, ενώ αρχικά έχει τεράστια λειτουργική σημασία, δευτερογενώς αποκτά μια ιστορική διάσταση. Μπορεί δηλαδή να αποτελέσει μαρτυρία για τα πρόσωπα, τις δομές και τις συνθήκες που οδήγησαν στη γέννησή της.

Πριν από αυτή την εργασία ήσουν άνεργη. Είχες, όμως εργασιακή εμπειρία ως Βιβλιοθηκονόμος; Μίλησέ μου για την εμπειρία σου;

Απάντηση: Την πρώτη μου επαφή και εμπειρία που είχα με το επάγγελμα που σπούδασα ήταν μέσω της εξάμηνης πρακτικής μου άσκησης, την οποία πραγματοποίησα σε Αρχείο και συγκεκριμένα στο Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας. Σ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα απέκτησα πολύτιμη εμπειρία πάνω στην εκκαθάριση, ταξινόμηση, ταξιθέτηση του υλικού (υποθέσεων της Τράπεζας). Ασχολήθηκα με την περιγραφή και την εισαγωγή δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα Αρχειακών και Ιστορικών Πληροφοριών (ηλεκτρονική καταλογογράφηση) του αρχειακού υλικού. Ο Βιβλιοθηκονόμος είναι ο αρμόδιος για τη διαχείριση, την τεκμηρίωση, την οργάνωση του υλικού σύμφωνα με τις πρακτικές και τις αρχές της Βιβλιοθηκονομίας, που στηρίζονται σε διεθνή Πρότυπα (Standards).