ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ για “θεματικά πάρκα” και “κοινωνικά Αγροκτήματα

  • · Μια νέα ατζέντα για τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που διατηρούν δομές κοινωνικής, περιβαλλοντικής και ανθρωπιστικής δράσης προωθεί το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ σε όλη την χώρα.

Μια ατζέντα για πραγματικές θεματικές “κοινωνικές Συμπράξεις” σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αντιδιαστολή με τις ευκαιριακές συμπράξεις που διοργανώνονται απλώς για να απορροφήσουν ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

  • · Δύο είναι οι βασικές αιχμές που προωθούνται αυτή την περίοδο στην συνεργασία με την Τ.Α.

α) Τα θεματικά κοινωνικά και πολιτιστικά πάρκα

β) Τα κοινωνικά αγροκτήματα με σκοπό την ανθρωπιστική ενίσχυση με τρόφιμα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Και οι δύο αυτές πρωτοβουλίες μπορούν ν’ αναπτυχθούν σε κάθε Δήμο στης χώρας όπου υπάρχουν ανενεργοί διαθέσιμοι πόροι σε υποδομές και ανθρώπινο κοινωνικό κεφάλαιο.

Στόχος και των δύο προβολών είναι να πιάσουν τόπο οι διαθέσιμοι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ν’ αξιοποιηθούν δημοτικοί χώροι που υπολειτουργούν ή προσφέρουν υποβαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίες.

Στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη για παράδειγμα υπάρχουν πάρκα που δεν μπορεί να συντηρήσει και να προσφέρει ο Δήμος μέσα από τις δημοτικές του υπηρεσίες, την αναγκαιότητα κοινωνικής λειτουργικότητας. Στον τομέα αυτό

θα μπορούσε ο Δήμος σε συνεργασία με τις οργανώσεις τις Κοινωνίας Πολιτών ν’ αναζωογονήσει αυτά τα πάρκα και να προσφέρει ανοικτούς χώρους αναψυχής, πολιτιστικής δημιουργίας και κοινωνικής έκφρασης.

Ένα τέτοιο πάρκο για παράδειγμα είναι στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα όπου έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση  από κοινοπραξία κοινωφελών οργανώσεων προς το Δήμο Αθηνών και αναμένονται θετικές εξελίξεις.

Ενώ, ανάλογη πρωτοβουλία υπάρχει και στην Θεσσαλονίκη από το εκεί παρατηρητήριο των Ο. Κ. Π.

Με βάση αυτά τα παραδείγματα θα μπορούσε ν’ αναπτυχθεί ανάλογη δραστηριότητα σ’ όλη την χώρα ν’ ανιχνευθούν στόχοι και να κατατεθούν προτάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια κάθε περιοχής.

Στους δύο δκτυότοπους socialactivism.gr και oikopress.gr υπάρχει πλούσιο υλικό σκέψεων και προτάσεων στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε οργάνωση για να υποστηρίξει την προοπτική τέτοιων πρωτοβουλιών, όπως και η κοινοτική οδηγία μέσα από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ΕΟΚΕ.
Link http://www.oikopress.gr/index.php/anadimosieuseis/435-2012-12-27-15-43-35

Πρωτοβουλία για Κοινωνικά αγροκτήματα 

Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία

Σε μια περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης για τη χώρα μας, με την ανεργία να καλπάζει κοντά στο 30% και μεγάλες κοινωνικές ομάδες ν’ αντιμετωπίζουν τη φτώχεια ακόμη και στο ζήτημα διατροφής, είναι κοινωνική και οικονομική πρόκληση αγροκτήματα που θα μπορούσαν   να διατεθούν σε κοινωνικό σκοπό για κάποιο χρονικό διάστημα να μένουν ακαλλιέργητα.

Σε αυτό το ζήτημα η πρωτοβουλία των Δήμων σε συμπράξεις με τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών μπορεί να είναι καταλυτική, ώστε να δοθούν πρακτικές λύσεις.

Οι “κοινωνικές Συμπράξεις” σε τοπικό επίπεδο μπορούν να δώσουν ένα καλό εργαλείο για αυτό το σκοπό.

Οι Δήμοι και συλλογικές οργανώσεις μπορούν να κάνουν έκκληση σε ιδιοκτήτες ιδιώτες και ιδρύματα να διαθέσουν τα ακαλλιέργητα κτήματά τους για κοινωνικό σκοπό και νομίζουμε ότι πάντα υπάρχει μια σεβαστή προσφορά από την κοινωνία.

Στη συνέχεια μέσω μνημονίου συνεργασίας Δήμου, συλλογικών φορέων και συνεταιρισμών της περιοχής και της εκκλησίας όπου υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις μπορούν να καταρτιστούν τοπικά προγράμματα κοινωνικών αγροκτημάτων για καλλιέργειες με χρηματοδότηση από τα προγράμματα κοινωνικής οικονομίας.

Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι όπως τύπου κοινωφελούς εργασίας με τη διαφορά ότι θα εστιαστούν στην καλλιέργεια αγροκτημάτων για όσπρια, οπωροκηπευτικά κλπ., ακόμη και δενδροκαλλιέργειες με προοπτική ν’ αποδώσουν στο μέλλον.

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ονομαστεί Κοινωφελούς εργασίας για αγροκαλλιέργειες.

Κάθε μονάδα εργασίας του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί στην καλλιέργεια συγκεκριμένης έκτασης για κάθε είδος καλλιέργειας.

Τα προϊόντα τα οποία θα παραχθούν μπορούν να τροφοδοτήσουν τις δομές για την αντιμετώπιση φτώχειας, τα κοινωνικά παντοπωλεία και τους άπορους κάθε περιοχής.

Οι κοινωφελείς οργανώσεις που θα πάρουν αυτό το μήνυμα μπορεί να το συζητήσουν με το “Παρατηρητήριο” Ο.Κ.Π. κάθε περιφέρειας να συγκεκριμενοποιήσουν τις προτάσεις τους και στη συνέχεια να τις παρουσιάσουν σε κάθε περιφέρεια και Δήμο της περιοχής.

Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο με τη σειρά του θα υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εργασίας για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα απ’ το ΕΚΤ και το μέτρο για την κοινωνική οικονομία.
http://socialactivism.gr/index.php/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/vasilis-taktikos/456

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Βασίλης Τακτικός

Επικοινωνία: www.socialactivism.gr

mail: panparat@yahoo.gr 

τηλ.: 210 8813760-1