ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Τη Παρασκευή 22/6/2013 συνεδρίασε στην Αθήνα το συντονιστικό του πανελλήνιου παρατηρητηρίου οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών για τη χάραξη κοινής δράσης των περιφερειακών συμπράξεων και παρατηρητηρίων για το επόμενο εξάμηνο.

Παρόντες στο συντονιστικό ήσαν ο Κ. Σκριάπας, ο Δ. Μιχαηλίδης, ο Χ. Καραζούπης, ο Δ. Βαρβιτσιώτης, ο Κ. Γράψας, ο Θ. Κακαβιάς και ο Β. Τακτικός.

Τα ζητήματα που απασχόλησαν στη σύσκεψη ήσαν η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, με άξονες τη κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία , τον εναλλακτικό τουρισμό, τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις με θεσμικό εργαλείο ένα σύμφωνο συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης και παρατηρητηρίων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

 

Η πράξη αυτή αφορά ένα πρότυπο σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακών παρατηρητήριων οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας σε κάθε βήμα που συνυπογράφει το σύμφωνο αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Ο σκοπός αυτός μπορεί να εκπληρωθεί με την αξιοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρωπίνων πόρων σε τοπικό επίπεδο με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων πόρων στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας.

Όπως τονίστηκε ειδικότερος στόχος είναι η ενίσχυση της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων ‘’ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ’’ σύμφωνα με το νόμο 4019-11 για τη προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι δήμοι μπορούν να γίνουν βασικοί συντελεστές στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας ως συμπράττοντες εταίροι με θεσμικό εργαλείο τις ‘’κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις’’ με τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, τα επιμελητήρια, συνεταιρισμούς και τοπικές επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία. Μια προοπτική που προβλέπει επίσης ο νόμος 4019 για τη κοινωνική οικονομία.

Το πλεονέκτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ότι οι δήμοι διαθέτουν υλικές υποδομές στήριξης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και αυτό μπορεί να εξασφαλίσει μικρότερο κόστος για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Παράλληλα οι καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχτεί με τα κοινωνικά αγροκτήματα, κοινωνικά παντοπωλεία, ιδρύματα και κοινωνικά ιατρεία, είναι μια πραγματικότητα που δείχνει το δρόμο για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.

Οι θέσεις αυτές προωθήθηκαν στο ετήσιο Συνέδριο των Δήμων στα Γιάννενα 29-30 Μαΐου και έτυχαν σημαντικής αποδοχής καθώς 30 Δήμοι είναι έτοιμοι να συνυπογράψουν το Σύμφωνο Συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο προτείνει την διεξαγωγή περιφερειακών συσκέψεων και ημερίδων για τον προγραμματισμό κοινής δράσης ειδικά. Αναφορικά με τη κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία το Παρατηρητήριο προτείνει συγκεκριμένες κοινωνικές συμπράξεις οι οποίες θα έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν κοινωνικούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς στην ύπαιθρο και να δημιουργήσουν κοινωνικές αγορές σε δήμους μεγάλων αστικών κέντρων, σχηματίζοντας κοινωνικά κανάλια διανομής προϊόντων διατροφής υποστηρίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα κοινωνικών αγροκτημάτων στην ύπαιθρο. Η πρωτοβουλία αυτή που είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μια βιώσιμη πρακτική σε πολλές προηγμένες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική.

Έτσι, το συνεχιζόμενο φάσμα της κρίσης και το έλλειμμα της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας καθιστούν αναγκαίες ανάλογες πρωτοβουλίες  για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη πραγματική οικονομία. Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο θέτει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας και για ένα ακόμη πρόσθετο λόγο: την άρση της απαξίωσης των αγροτικών επαγγελμάτων και την πολιτιστική υποβάθμιση της υπαίθρου που αναγκάζει τους νέους να στρέφονται προς τα αστικά κέντρα.

Γι’ αυτό το σκοπό, η επικοινωνιακή ομάδα του Παρατηρητηρίου έχει επεξεργαστεί θεματικές που αφενός αναδεικνύουν τη σημασία της αγροτικής παραγωγής στην αντιμετώπιση της κρίσης και αφετέρου αναδεικνύουν τον αγροτουρισμό και οικοτουρισμό που μπορεί να συμβάλλει εκτός των άλλων και στη πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου. Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών που υλοποίησαν προγράμματα κοινωφελούς εργασίας αυτή τη περίοδο απέδειξαν στη πράξη ότι είναι εφικτό να αξιοποιηθούν υλικοί και ανθρώπινοι πόροι για την αναβάθμιση της υπαίθρου με δημιουργικό τρόπο και να μη χάνονται αυτοί οι πόροι σε άσκοπες επιδοτήσεις που ενισχύουν μόνο ρουσφετολογικά το πελατειακό κομματικό σύστημα.

Φυσικά, στη σύσκεψη διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά ότι το κυρίαρχο επικοινωνιακό σύστημα όχι μόνο δε βοηθάει προς αυτή τη κατεύθυνση αλλά τουναντίον αποπροσανατολίζει και δυσφημεί πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη κοινωνική οικονομία και συμμετοχική δημοκρατία. Γι’ αυτό το λόγο το Παρατηρητήριο επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης της «δημοσιογραφίας πολιτών» και τη διάδοση χρηστικής γνώσης μέσω αυτής της διαδικασίας. Αναφορικά με τα προγράμματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας το Παρατηρητήριο επισημαίνει ότι χρειάζεται να πέσει άπλετο φως στις σκοτεινές γραφειοκρατικές διαδικασίες που με τις οποίες απορροφώνται σήμερα οι πόροι υπέρ του κάθε είδους διαμεσολαβητών και λιγότερο σ’ εκείνους που παράγουν αυθεντικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Από το συντονιστικό του «Παρατηρητηρίου» επισημάνθηκε πως είναι παρήγορο σήμερα, ότι αρκετοί δήμοι αντιλαμβάνονται τη σημασία της κοινωνικής οικονομίας και δε καταφεύγουν στην εύκολη λύση των ρουσφετολογικών προσλήψεων όπως πήγε να γίνει πρόσφατα με την επαναφορά προγραμμάτων τύπου stage τα οποία μπλόκαρε εντέλει η Κομισιόν.

Αλλά το γεγονός αυτό ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί ο προβληματισμός και να ξεχωρίσουν εκείνοι οι δήμοι που αντιλαμβάνονται την ευθύνη και το χρέος απέναντι στο μέλλον των τοπικών κοινωνιών.

Το χρέος να δημιουργήσουν βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις από το να εξαντλούν τις επιδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πεντάμηνα ρουσφετολογικών προσλήψεων.

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ένας άλλος άξονας στον οποίο μπορεί ν’ αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία σε τοπικό επίπεδο είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αγροτουρισμού, οικοτουρισμού κτλ. και αυτό σε αντίθεση με το μοντέλο ανάπτυξης της λεγόμενης βιομηχανίας του τουρισμού. Ο βιοτουρισμός, οικοτουρισμός είναι ο τουρισμός κοινωνικής εμπειρίας και συμμετοχής που βασίζεται στη συνλειτουργία ολόκληρης της τοπικής οικονομίας  και ιδιαίτερα της αγροτικής παραγωγής. Συνδέεται με τα πλεονεκτήματα της ποιοτικής διατροφής και της αρμονίας με το περιβάλλον καθώς με τους μύθους, τις παραδόσεις και το τοπικό πολιτισμό της κάθε περιοχής.

Ο βιοτουρισμός, οικοτουρισμός απαιτεί τη συνλειτουργία της πραγματικής οικονομίας με τις αυθεντικές αξίες παραδόσεων και  πολιτισμού και λειτουργεί όπως μια συμφωνική ορχήστρα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πριν απ’ όλα για ν’ αναπτυχθεί κοινωνικό κεφάλαιο συνεργασίας.

Το Παρατηρητήριο εντάσσει αυτή τη διαδικασία στους άξονες της τοπικής ανάπτυξης γιατί είναι δυνατή η προώθηση του βιοτουρισμού μέσα από τη μόχλευση που μπορούν να προκαλέσουν «οι κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας φαίνεται ότι έχει αναστείλει τους φιλόδοξους σχεδιασμούς για τη πράσινη ανάπτυξη και τις ήπιες μορφές ενέργειας. Αλλά αυτό το πάγωμα των επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς δεν είναι η σωστή επιλογή για τη χώρα και την ενίσχυση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ΤΑ ακόμα και σε συνθήκες κρίσης θα μπορούσε να αναζητήσει επενδυτικούς πόρους για τις ήπιες μορφές ενέργειας ενεργοποιώντας το κοινωνικό κεφάλαιο της κάθε περιοχής και με την αναζήτηση διακρατικών συνεργασιών.

Η οριοθέτηση και η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας με την μεγάλη ηλιοφάνεια, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προώθησης συνεργασιών σε διακρατικό επίπεδο ενισχύοντας την οικονομική διπλωματία και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιδίωξη, από την άλλη πλευρά, της τοπικής συναίνεσης με τη συμβολή των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών μπορεί να δημιουργήσει ισχυρή ώθηση προς αυτή τη κατεύθυνση. Το ζήτημα εδώ όπως και σε όλες τις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες είναι η έξυπνη διαχείριση της γνώσης για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σχετικά:http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=763

Στρατηγικός στόχος  

Στρατηγικός Στόχος είναι με βασικό άξονα την Τ.Α. και μέσω της ΚΕΔΕ να περάσει πανελλαδικά το περιβάλλον και ο εθελοντισμός ως πολιτική πρακτική με συντεταγμένη την οριζόντια συνεργασία με τις Ο.Κ.Π.

Παράλληλα, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός και αποσπασματικές ενέργειες που γίνονται από διάφορα Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκησης για θέματα που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης.

http://www.socialactivism.gr/index.php/anaptiksiakes-symprakseis/252