Γράφει ο Βασίλης Τακτικός

Από σημαντικούς κύκλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει αρχίσει να συζητείται, ζυμώνεται και σιγά-σιγά ωριμάζει ως βασική ιδέα αυτομεταρρύθμισης του πολιτικού συστήματος από τα κάτω με στοιχεία κινηματικής μορφής.

Η διαμόρφωση ενός οριζόντιου πολιτικού κινήματος με σύμμαχο τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, στη βάση της οριζόντιας οργάνωσης, επικοινωνίας και διάδοσης καλών πρακτικών.

Το αδιέξοδο σήμερα της κρίσης και ο κρατισμός των υφιστάμενων κομμάτων, που επιδρούν αρνητικά στην Τ.Α. οδηγεί ολοένα και βαθύτερα σε μεγαλύτερη κρίση, την ανεργία και τη φτώχεια και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αυταπάτες ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα στη χώρα, χωρίς βαθιές τομές στο αντιπροσωπευτικό σύστημα της Δημοκρατίας.

Τουλάχιστον για εκείνους τους Δημάρχους και δημοτικούς παράγοντες, που έχουν ένα όραμα για τον τόπο τους και την πολιτική ευαισθησία, να συλλαμβάνουν τα μηνύματα των καιρών και έχουν συνείδηση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, είναι αναγκαίος ο μετασχηματισμός της δημοκρατίας προς συμμετοχικότητα του πολίτη.

Η δήλωση των Δημάρχων Μπουτάρη – Καμίνη – Φίλιου και άλλων προοδευτικών Δημάρχων για οριζόντια συνεργασία στο πρόσφατο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα μπορεί να θεωρηθεί ως μια πρώτη έκφραση παράλληλων κινήσεων, για να δώσουν μια δυναμική ώθηση στα πράγματα, οι οποίες αναμένεται να εκδηλωθούν από τις αρχές του φθινοπώρου.

Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου ωριμάζει η ιδέα ότι ένα πολιτικό κίνημα το οποίο μπορεί να ξεκινήσει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα στο άνυδρο τοπίο του σημερινού πολιτικού συστήματος και να αγκαλιάσει το σύνολο των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, αλλά και τα κινήματα γειτονιάς και καταναλωτών, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης της κοινωνίας.

Το κίνημα αυτό μπορεί να έχει ως άξονες:

  • ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

απέναντι στην κρίση, τη φτώχεια και ανεργία

  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία / κοινωνικές υπηρεσίες / τουρισμός / ηλεκτρονική διακυβέρνηση

  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ για τις μεταρρυθμίσεις

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εργοτάξιο καινοτόμων ιδεών και πρακτικών

Με αυτές τις κινητήριες ιδέες και προσεγγίσεις για την κοινωνική οικονομία ένα σημαντικό μέρος των Δήμων και δημοτικών κινήσεων θα διεκδικήσει δυναμική παρουσία στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές το Μάιο του 2014.


  

*Βασίλης Τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος, συντονιστής του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών