Γράφει ο Βασίλης Τακτικός


Το Σύμφωνο Συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις ενώσεις των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, έχει σκοπό την ενεργοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρώπινων πόρων, θέτοντας, σε άμεση εφαρμογή τους παρακάτω άξονες:

1ον Τη δημιουργία δημοτικής αλληλέγγυας αγοράς στο γενικότερο πλαίσιο του δίκαιου εμπορίου σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα στη βάση συνεργασίας με αγροτικούς Δήμους – συνεταιρισμούς και ενώσεις παραγωγών και της συνεργασίας με καταναλωτικές οργανώσεις των αστικών κέντρων.

Στόχος της δράσης αυτής είναι να εξασφαλιστεί η διάθεση γεωργικών προϊόντων σε δίκαιη τιμή για τους παραγωγούς και ταυτόχρονα πολύ προσιτή τιμή για τους καταναλωτές στη λογική ότι μπορούν να κερδίζουν όλοι οι συντελεστές της πραγματικής οικονομίας χωρίς να κερδοσκοπούν οι μεσάζοντες.

Παράλληλα, η διασφάλιση της ποιότητας γνωρίζοντας ο καταναλωτής την περιοχή προέλευσης με τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

Εκτιμάται έτσι, ότι τα προϊόντα θα φθάνουν στον καταναλωτή με ελάχιστο διαμεσολαβητικό κόστος σε τιμές 30-40% κάτω του κόστους της κερδοσκοπικής αγοράς.

2ον Στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων προς τους πολίτες, όπως:

παιδικοί- βρεφονηπιακοί σταθμοί, αρωγή προς αδύναμες κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, αστέγους κ.α.π.

Να ανατεθούν οι υπηρεσίες αυτές σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) του νόμου 4019/11, εξασφαλίζοντας μικρότερο ετήσιο κόστος για τους Δήμους και καλύτερες υπηρεσίες, απαλλάσσοντας, σε μεγάλο βαθμό τους Δήμους από τη χαμηλή απόδοση παραγωγικότητας της δημοσιοϋπαλληλίας.

Ταυτόχρονα, εξυπηρετώντας άμεσα το γενικότερο στόχο της σταδιακής μείωσης του δημοσίου χωρίς τη μείωση αλλά την αύξηση των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

Στην ίδια κατεύθυνση στόχος είναι η προώθηση των κοινωνικών αγροκτημάτων, κοινωνικών παντοπωλείων, κοινωνικών ιατρείων και γενικότερα των εθελοντικών πρωτοβουλιών αλληλεγγύης.

3ον Η ψηφιοποίηση των αρχείων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αυτεπιστασία στη βάση ενός ειδικού προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη με το σύστημα ανοικτής διακυβέρνησης open gov με παράλληλο στόχο και την ενσωμάτωση της συμμετοχικότητας του πολίτη.

4ον Οριζόντια οργάνωση της κοινωνίας για τη συμμετοχικότητα του πολίτη και οριζόντιο επικοινωνιακό σύστημα.

Στους Δήμους που τίθεται ως προτεραιότητα η κοινωνική οικονομία έχει συνειδητοποιηθεί ότι η κρίση και το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας οφείλεται πριν από όλα στο έλλειμμα της δημοκρατίας που παρουσιάζεται στη χώρα μας.

Στο έλλειμμα κοινωνικής συμμετοχής στα δημοτικά πράγματα αλλά και από την άλλη πλευρά στο έλλειμμα χρηστικής ενημέρωσης και ουσιαστικής επιμόρφωσης στις νέες οργανωτικές τεχνολογίες, τη διαχείριση γνώσης και στις καινοτόμες πρακτικές.

Για τους λόγους αυτούς το Σύμφωνο Συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των περιφερειακών ενώσεων των οργανώσεων στοχεύει στη δημιουργία ενός επικοινωνιακού εργοταξίου καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε επίπεδο ΤΑ.

Η θεσμική καινοτομία στην ενημέρωση ακούει στον τίτλο: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΤΙΩΝ με περιφερειακές ηλεκτρονικές εφημερίδες που συνδέονται μεταξ΄λυ τους στη διάδοση διακίνησης περιεχομένου.

Με επιμορφωτικές διαδικασίες αμεσοδημοκρατικές

Τη σύνθεση με θεσμούς κοινωνικοποίησης της γνώσης, όπως Ελεύθερα Ανοικτά Πανεπιστήμια, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κοινωνικά δίκτυα, διακρατικές συνεργασίες, διεθνή forums, εκθέσεις καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Με την αξιοποίηση όλων των επικοινωνιακών εργαλείων των social media, π.χ. youtube, blogs, facebook, twitter κτλ. στοχεύοντας στη σύνδεση περιεχομένου, βάσει της διαδικασίας βελτιστοποίησης.

Αυτό εξάλλου σημαίνει, στο πλαίσιο αυτής της οριζόντιας συνεργασίας, ένα εργοτάξιο καινοτόμων ιδεών, οργανωτικής τεχνολογίας και καλών πρακτικών σε όλη τη χώρα.

Σχετικά links:

Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

http://paratiritiriokp.gr/index.php/2012-01-31-19-48-30/1478-2013-06-04-15-09-10

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία http://oikopress.gr/index.php/2012-09-24-13-17-36/430-2012-12-19-18-43-22

Κοινωνική Οικονομία http://socialactivism.gr/index.php/koinoniki-oikonomia

Κοινωνικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ)

Τοπική Αυτοδιοίκηση και διαχείριση της γνώσης http://paratiritiriokp.gr/index.php/2012-01-31-19-48-30/1479-2013-06-05-09-07-42


*Βασίλης Τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος, συντονιστής του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών