Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό

Πρέσπα & Κορυτσά 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας

«Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013


 ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ELEARNING ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό – Πρέσπα & Κορυτσά» προσφέρει εντελώς δωρεάν 3 μαθήματα elearning σε 3 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά και Αλβανικά).

Τα μαθήματα προορίζονται για φοιτητές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που αναζητούν νέες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού, με γνώμονα την υποστήριξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Κάθε μάθημα διαρκεί περίπου ένα μήνα, ενώ έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση και των τριών κύκλων μαθημάτων παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Τα μαθήματα έχουν προσαρμοστεί ώστε να υπάρχει ένας ευέλικτος ρυθμός μελέτης, παρέχοντας πληροφορίες, υλικό αυτοαξιολόγησης και παραδείγματα από τη διασυνοριακή περιοχή της Πρέσπας-Κορυτσάς. Τα αντικείμενα μελέτης και τα χρονοδιαγράμματα κάθε μαθήματος παρουσιάζονται στη συνέχεια.


Μάθημα 1: Πράσινος Μισθός – Αντιστρέφοντας την Ανεργία μέσα από την Προστασία του Περιβάλλοντος

Το μάθημα ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 – Ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου 2013.

Μάθημα 2: Βιο-Τουρισμός – Ανάπτυξη της Υπαίθρου

Το μάθημα ξεκινά στις 14 Οκτωβρίου 2013 – Ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2013.

Μάθημα 3: Βιώσιμη Γεωργία για Ανάπτυξη της Υπαίθρου και της Περιφέρειας

Το μάθημα ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου 2013 – Ολοκληρώνεται στις 8 Δεκεμβρίου 2013.


Εγγραφείτε τώρα στον ιστότοπο http://elearning.cbcbiotourism.eu για να επωφεληθείτε αυτής της μοναδικής ευκαιρίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το info@cbc-biotourism.eu 

Σας περιμένουμε στα μαθήματά μας!