(Μια πρόταση του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών προς όλους τους Δήμους της χώρας)


Το «Σύμφωνο Συνεργασίας» του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών με πολλούς Δήμους της χώρας αρχίζει να αποδίδει καρπούς.

Με συνεργασία και κοινές προσπάθειες ιδρύονται κοινωνικοί συνεταιρισμοί, οίκοι αλληλεγγύης, κοινωνικά σούπερ μάρκετ και κοινωνικά αγροκτήματα, φροντιστήρια και ιατρεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, Δημοτικά κτήρια και αγροκτήματα και άλλοι ανενεργοί πόροι διατίθενται για τη στέγαση κοινωφελών δραστηριοτήτων και κοινωνικών επιχειρήσεων. Η νέα πρόταση του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου ΟΚΠ είναι να διατεθεί χώρος σε κάθε Δήμο που έχει υπογράψει Σύμφωνο Συνεργασίας, ο οποίος θα λειτουργεί ως «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».

Σκοπός αυτού του κέντρου επικοινωνίας και δικτύωσης θα είναι ο συντονισμός δράσεων των συλλογικών οργανώσεων της πόλης, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή δεξαμενή εθελοντισμού και δράσης. Και με αυτή την έννοια, μια δεξαμενή συγκρότησης κοινωνικού κεφαλαίου, κάτι που τελικά θα ενισχύσει την κοινωνική οικονομία και την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ συλλογικών οργανώσεων ενεργών πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι προϋποθέσεις για «οίκους αλληλεγγύης» και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο τη συμβολή στην αντιμετώπιση της φτώχιας και της ανεργίας.

Οι Δήμοι έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες στην Τοπική Κοινωνία και να αξιοποιήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο του εθελοντισμού, ώστε να μειώσουν το κόστος των κοινωνικών υπηρεσιών και να αυξήσουν την προσφορά και το δημόσιο όφελος.

Βασίλης Τακτικός, Υπεύθ. Επικοινωνίας του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών

Τηλ.: 210 8813760, e-mail: panparat@otenet.gr

 Περισσότερες πηγές:

1. Άρθρα για την Κοινωνική Οικονομία στον ιστότοπο του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.

2. Άρθρα για την Κοινωνική Οικονομία στον ιστότοπο της Social Activism Αθηνών.

3. Πρόταση του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία.