Στα πλαίσια του έργου «Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό» δημιουργήθηκε ένα τεχνικό εγχειρίδιο από την ΑμΚΕ Ερύμανθος που αποτελεί έναν από τους φορείς υλοποίησής του.

 

Το Τεχνικό εγχειρίδιο χωρίζεται σε τρία μέρη:

   α) Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη του Βιοτουρισμού στην διασυνοριακή περιοχή Πρέσπας – Κορυτσάς,

   β) Επιδράσεις και δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας στον τομέα αυτό,

   γ) Η συνεταιριστική επιχειρηματικότητα ως βασικός άξονας της κοινωνικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Στα πλαίσια του ίδιου έργου δημιουργήθηκε το Εγχειρίδιο Σύνθεσης & Ανάπτυξης του κοινού Βιοτουριστικού προϊόντος στην περιοχή καθώς και το Σχέδιο Κοινωνικού Μάρκετινγκ.

Τέλος δημιουργήθηκε και Βιοτουριστικός οδηγός, περίληψη του οποίου θα βρείτε εδώ.