Ανοικτές Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις και η διαφάνεια των κοινοτικών προγραμμάτων.

Με πρωτοβουλία του παρατηρητηρίου οργανώσεων κοινωνίας πολιτών Κεντρικής Μακεδονίας και σημαντικού αριθμού από όλους σχεδόν τους νομούς της περιφέρειας, διεξήχθη η πρώτη σύσκεψη στις 18-12-2013 για την συγκρότηση Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με σκοπό την «δημιουργία δομών στήριξης για την κοινωνική οικονομία», στο πλαίσιο της αναμενόμενης πρόσκλησης.

Η πρωτοβουλία αυτή πρόκειται για μια ανοικτή διαδικασία συμμετοχής προς όλους  τους δικαιούχους φορείς που συγκεντρώνουν τα κριτήρια της σχετικής πρόσκλησης και αυτό είναι μια πρωτόγνωρη πρακτική σ’ ένα χώρο που τα πράγματα γίνονται μέχρι τώρα εν κρυπτόν από τα ειδικά γραφεία των σχετικών προγραμμάτων, χωρίς σημαντικό πρακτικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.

Το παρατηρητήριο Κεντρικής Μακεδονίας όπως και το Παρατηρητήριο Πελοποννήσου (την προηγούμενη εβδομάδα) με σύμμαχο την Τοπική Αυτοδιοίκηση σπάζουν αυτή την εν κρυπτόν πληροφόρηση και διάχυση τεχνογνωσίας ανοίγοντας τις διαδικασίες συμμετοχής με διαφάνεια και προς όφελος όλης της κοινωνίας.

Γιατί ο προορισμός αυτών των πόρων που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχιας και της ανεργίας, είναι ακριβώς η ενίσχυση των αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας και ανέργων.

Η προηγούμενη εμπειρία από την διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης – δια βίου μάθησης και  προγραμμάτων τύπου ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης, έδειξε ότι η εμπλοκή κερδοσκοπικών επιχειρήσεων στην διαχείρισή τους και η συγκρότηση αναπτυξιακών Συμπράξεων με χαμηλή συμμετοχή των αυθεντικών κοινωνικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρνει μηδαμινά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας.

Μηδαμινά αποτελέσματα εξαιτίας της διαπλοκής και αδιαφάνειας που εννοεί τα λεγόμενα «τρωκτικά» των προγραμμάτων.

Μια κατάσταση που συνεχίζεται αδιαλείπτως τα τελευταία 25 χρόνια στην χώρα μας εξαιτίας της έλλειψης διαφάνειας και επαρκούς συμμετοχής των αυθεντικών οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.

Με την συγκρότηση των «ανοικτών κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων» η Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά τον ρόλο της για ειλικρινή συνεργασία με το σύνολο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και την αξιοποίηση αυτού του κοινωνικού κεφαλαίου και ανθρωπίνων πόρων του εθελοντισμού στις τοπικές κοινωνίες, για την ανάπτυξη κοινωνικών Συνεταιρισμών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το βασικό κίνητρο για την Τ.Α. είναι ότι βρίσκει ένα ουσιαστικό θεσμικό εργαλείο για την λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων. Παιδικοί σταθμοί, φροντίδα στο σπίτι, κοινωνικά ιατρεία, και ένα πλήθος άλλων δραστηριοτήτων μπορούν να λειτουργήσουν αξιόπιστα και με χαμηλότερο κόστος μέσω των κοινωνικών συνεταιρισμών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Αυτή η δυνατότητα υπάρχει πλέον χωρίς θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 4019/11 για τις Κοινωνικές Συμπράξεις και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς. Η Τ.Α. ανακαλύπτει το νόμο του Συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας χάρις σ’ αυτές τις ανοικτές πρωτοβουλίες και τον επικοινωνιακό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που διευκολύνουν την διάχυση γνώσης και τεχνογνωσίας στην αξιοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει η Τ.Α.

Οι χρηματικοί πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι σημαντικοί για την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας για την συγκρότηση των Κοινωνικών Συμπράξεων και επιχειρήσεων.

Σαράντα περίπου Δήμοι σ’ όλη την χώρα με πρωτοπόρους τους δημάρχους Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Βόλου, Αγίας Λαρίσης, Κορίνθου, Αχαρνών, Καλαμάτας και άλλων έχουν αντιληφθεί την σημασία της κοινωνικής οικονομίας που θα γίνει στις αρχές Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Το συνέδριο αυτό θα είναι η αποκορύφωση των πρωτοβουλιών για τις «περιφερειακές κοινωνικές Συμπράξεις» που μέχρι στιγμής έχουν ενεργοποιηθεί στην Αττική, Πελοπόννησο, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και αναμένεται να ξεκινήσουν αντίστοιχα και σε άλλες περιφέρειες.

Τα γραφεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης του πανελληνίου Παρατηρητηρίου παρέχουν σχετικές πληροφορίες.

Τηλ. Αθήνας 210-8813761

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών