Στις 25 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα Τριπόταμα η 1η Ημερίδα της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Ανάπτυξη» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α) της Αναπτυξιακής Κοινωφελής Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδας- Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α. την οποία παρακολούθησαν περίπου 50 άτομα.

3


Ο στόχος της Ημερίδας ήταν να προβληθούν οι δυνατότητες της απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και ειδικότερα στη δημιουργία 5 Κοινωνικών Συνεταιρισμών με αντικείμενα: 1) τα αρωματικά φυτά, 2) τα οπωροκηπευτικά, 3) την κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων, 4) τον αγροτουρισμό- οικοτουρισμό και 5) τις  υπαίθριες δραστηριότητες.

Στην Ημερίδα δόθηκαν απαντήσεις για μια σειρά ερωτήματα όπως:

Γιατί η κοινωνική οικονομία μπορεί να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας, εκεί που αποτυγχάνει η αγορά και αδυνατεί να πετύχει το κράτος;

Γιατί η συνεταιριστική οργάνωση της επιχειρηματικότητας δεν κλονίζεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση, ενώ αντιθέτως αναδεικνύεται ισχυρότερη μέσα από την κρίση και δύναται περαιτέρω να αναπτυχθεί;

Η συνολική απάντηση, βρίσκεται στο γεγονός ότι, η κοινωνική οικονομία ταυτίζεται με την πραγματική οικονομία προσφοράς και ζήτησης αγαθών στην κοινωνία. Εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει έδαφος για πλασματικές συναλλαγές, εκεί που δεν εξανεμίζονται και δεν χάνονται οι πόροι στις «φούσκες» της αγοράς και στη γραφειοκρατία του κράτους. Και το πλεονέκτημά της έναντι των μηχανισμών της αγοράς είναι ότι, δουλεύει με χαμηλή κερδοφορία ενώ παρέχει στους συνεταιριζόμενους και στην κοινωνία φθηνά προϊόντα και υπηρεσίες.

Στη συνέχεια, στη συζήτηση που ακολούθησε, οι παραβρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τα προϊόντα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι συνεταιριζόμενοι ενώ εξηγήθηκε ότι περισσότερες τεχνικές πληροφορίες και τεχνογνωσία θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους μέσω των επιμορφωτικών σεμιναρίων  που θα γίνουν στην περιοχή.

Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα έδειξαν πάνω από 25 άτομα της περιοχής με αντικείμενο δραστηριοποίησης τα αρωματικά φυτά, τα οπωροκηπευτικά και την κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων. Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να γίνουν 5 συνεταιρισμοί αλλά μπορούν να γίνουν και λιγότεροι με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων (τουλάχιστον 5 συνεταιριζόμενοι σε κάθε συνεταιρισμό).

Επιπλέον, η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι η ίδια θα αναλάβει την συμβουλευτική των ωφελουμένων και την παράδοση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans).

Τέλος, έγινε διανομή έντυπου υλικού στους συμμετέχοντες για τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην Ημερίδα.