Από το 2000, η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ με μία σειρά πρωτοβουλίες για τον οικοτουρισμό- αγροτουρισμό προσπαθεί να εμπνεύσει την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με σκοπό τη δημιουργία τοπικής απασχόλησης. Έχει κάνει, επίσης, αρκετά επιχειρηματικά σχέδια βοηθώντας νέους της περιοχής στην ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων και στην δημιουργία αυτοαπασχόλησης.

Με το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ δύνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ώστε η παρέμβαση αυτή να γίνει πιο οργανωμένη και μαζική στα χωριά του Ερυμάνθου αφού διασφαλίζονται και οι αντίστοιχοι πόροι για επιμόρφωση, συμβουλευτική και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που συμμετέχουν άλλοι δέκα φορείς της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας, η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ έχει αναλάβει να κάνει πέντε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς:

1) τα αρωματικά φυτά,

2) τα οπωροκηπευτικά,

3) την κοινωνική φροντίδα ηλικιωμένων,

4) τον αγροτουρισμό- οικοτουρισμό και

5) τις  υπαίθριες δραστηριότητες.

Πέραν αυτού χρειάζεται πάντοτε και ένα ευρύτερα ευνοϊκό κοινωνικό περιβάλλον και βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων συλλογικών φορέων ώστε οι συνεταιριζόμενοι που θα προκύψουν να βρουν υποστήριξη σε υποδομές, ανενεργούς πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μοναστηριακά αγροκτήματα κτλ. που θα διευκολύνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  Επιπλέον, χρειάζεται οι ίδιοι οι συνεταιριστές να εμπνευστούν από ένα γενικότερο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης που οφείλει να στηριχθεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι τόποι μας με τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα δεν είναι φτωχή σε φυσικούς πόρους και πολιτιστικές παραδόσεις. Οι ορεινές περιοχές και οι μικρές κοιλάδες των ποταμών Ερυμάνθου, Λάδωνα κτλ προσφέρονται για πρότυπες καλλιέργειες αρωματικών φυτών και βοτάνων καθώς και για εκλεκτά προϊόντα διατροφής (όσπρια και λαχανικά).

Η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ έχει κάνει τη σχετική έρευνα πεδίου, ειδικές καταγραφές και μελέτες πώς αυτοί οι τόποι θα αξιοποιηθούν και ποια προϊόντα έχουν ζήτηση στις ποιοτικές αγορές.

Στα sites www.erymanthos.eu, www.koinofeliseak.gr, www.oikopress.gr, www.socialactivism.gr είναι αναρτημένα όλα τα σχετικά κείμενα που αφορούν τις ειδικές καλλιέργειες για ορεινές περιοχές. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος από την ευρύτερη περιοχή των Δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας καθώς και από το Δήμο Ολυμπίας μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ για πληροφορίες και αντίστοιχη συμβουλευτική.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 8813760

210 8813761