οριζοντας

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

«Συνεργασία του Ορίζοντας με την Geognosis για το project Geoatlas»

 

 

Με ιδιαίτερα θετικές αποτιμήσεις η ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ έχει συνεργαστεί επιτυχώς με την εταιρεία Geognosis για το projectGeoatlas, το οποίο αποτελείται από μία εφαρμογή με καταγεγραμμένες γεωτουρισμικές τοποθεσίες.

 

Η εταιρεία geognosis δραστηριοποείται στην έρευνα και την καινοτομία με έμφαση στη γεωλογία και στις επιστήμες του περιβάλλοντος, προσφέροντας τέσσερις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών και είναι οι εξής · Υπηρεσίες της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας, υπηρεσίες της περιβαλλοντικής έρευνας και παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά, υπηρεσίες εκδόσεων – εκτυπώσεων, και λύσεις για την πραγματοποίηση της online προβολής επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η διεπιστημονική συνεργασία του ΟΡΙΖΟΝΤΑ με την Geognosis, προσέφερε τη μοναδική ευκαιρία και τον πρωτοποριακό τρόπο να εξερευνήσει κανείς τις φυσικές ομορφιές της Ελλάδας, αλλά και να διερευνήσει – μελετήσει τη γεωμορφολογική τους σύσταση, μέσω της πλατφόρμας του Γεωάτλαντα (Geoatlas), στον οποίο περιέχονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σε σχέση με ηφαιστειογενείς περιοχές, ρήγματα, ορυκτά, πετρώματα, πολλών γεωτουρισμικών τοποθεσιών της Ελλάδας.

 

Ο Γεωάτλαντας, διαθέσιμος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σχεδιάστηκε για να προωθήσει τις τουριστικές περιοχές Ελλάδας και κυρίως για να συνεισφέρει στην καταγραφή των γεωτουρισμικών τοποθεσιών της Ελλάδας και στην μελέτη τους. Η εφαρμογή περιέχει μία πλούσια βάση δεδομένων των γεωλογικών τοποθεσιών, προβολή χάρτη που απεικονίζει τις τοποθεσίες αυτές, ηλεκτρονική γεωβιβλιοθήκη με ό,τι πληροφορία επιθυμεί ο χρήστης να μάθει για διάφορους γεώτοπους στην Ελλάδα, κλίμακα γεωχρόνου, καθώς και αναζήτηση γεωτουρισμικών τοποθεσιών και περιήγησή σε αυτές.

 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αυτή, για την οποία δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο, ο χρήστης είναι σε θέση να ελέγξει τη γεωμορφολογική σύσταση της τοποθεσίας που επιθυμεί ή της τοποθεσίας που βρίσκεται. Παράλληλα, του δίνεται η δυνατότητα μέσω της διαδραστικής λειτουργίας της εφαρμογής να εισάγει την περιοχή την οποία επιθυμεί για να την χαρτογραφήσει το ειδικό επιστημονικό επιτελείο του Γεωάτλαντα και να την συμπεριλάβει στη βάση δεδομένων με τα χαρακτηριστικά όλων των γεωτουρισμικών τοποθεσιών.