ορίζοντας συμβουλευτική

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


 

«Παρουσίαση του Ορίζοντα»

 

Η ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ – Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, μετράει ήδη αρκετά χρόνια πολύτιμης εμπειρίας και επιτυχούς ανέλιξης στην συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το αντικείμενο της αποτελείται από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολυάριθμες επιχειρήσεις και φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα εστιάζοντας στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, περιβάλλοντος, τουρισμού, κοινωνικής μέριμνας με την παράλληλη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και καινοτόμων πρακτικών, καθώς και χρηματοδότηση σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

 

Η υποστήριξη που προσφέρει η ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ αφορά το πολυσύνθετο φάσμα του δημόσιου και ιδιωτικού επιχειρησιακού τομέα, ανεξαρτήτου μεγέθους, και με επιτυχία όπως έχουν ήδη δείξει οι συνεργασίες, δημιουργεί κατάλληλα επιχειρηματικά σχέδια, επενδυτικά σχέδια, επιχειρηματική στρατηγική, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη μίας βιώσιμης οικονομίας, της κοινωνικής οικονομίας, της υγιούς ανταγωνιστικότητας.

 

Με βάση τα παραπάνω, η ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ κυρίως μέσα από τις υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει, έχει επιτύχει την προώθηση της ανάπτυξης των πελατών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και την κατάλληλη επιχορήγηση τους, με την απόκτηση της investmentreadiness και του εξαγωγικού marketing.

 

Οι γνώσεις των στελεχών της ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, το συγγραφικό τους έργο σε εκδόσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, η αξιόλογη εμπειρία τους σε συνδυασμό με τη διαρκή ακαδημαϊκή επιμόρφωσή τους, είναι μερικοί από τους παράγοντες που η εταιρεία θεωρεί αναγκαία για την συνεχή ανέλιξη της στο διεθνές, παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και την χωρίς σύνορα αγορά, τα οποία απαιτούν αρμονική συνεργασία, αφοσίωση και εμπειρία για την επίτευξη της κορυφής και την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, το προσωπικό του ΟΡΙΖΟΝΤΑ, καθώς και μέσα από την άριστη γνώση τους αναφορικά με τις ανάγκες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια, σε Μελέτες και consortia διεθνών και Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, εξασφαλίζει στους πελάτες του ανάπτυξη και επιτυχία στα ποικίλα projects που του αναθέτει.