Κοινωνικό επιχειρείν Πελοποννήσου

«Α.Σ-Κ.Ε.Π»


Το «Κοινωνικό επιχειρείν Πελοποννήσου» και σε συντομία «Α.Σ-Κ.Ε.π» είναι Αναπτυξιακή Σύμπραξη σύμφωνα με τον νόμο 4019-11 για την Κοινωνική Οικονομία, που συστάθηκε από οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνδικαλιστικούς φορείς με σκοπό να λάβει μέρος στην πρόσκληση για τις περιφερειακές δομές κοινωνικής οικονομίας.

Αντικείμενο της πρόσκλησης αυτής είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός στήριξης της κοινωνικής οικονομίας στην περιφέρεια Αττικής. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 95% και το υπόλοιπο 5% από εθνικούς πόρους.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Σύμπραξης Α.Σ-Κ.Ε.Π είναι ότι συγκεντρώνει μέσα από τα δίκτυα που συμμετέχουν σε αυτή, το μεγαλύτερο μέρος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ασκούν κοινωνική μη κερδοσκοπική δραστηριότητα στην Αττική, και των κοινωνικών συνεταιρισμών.

Πρόκειται για μια κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη που απευθύνεται στην κοινωνική βάση σε αντίθεση με τις ελίτ που συνήθως ηγεμονεύουν μέχρι τώρα στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.


Επικοινωνία: Ευάγγελος Σπινθάκης

210 8813760 – 6978 022 875