_

Ο νομός Αχαΐας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ελλαδικές περιοχές με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και ειδικότερα στους νέους ανθρώπους. Το φαινόμενο του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού είναι πλέον δεδομένο για τους νέους αφού η παρατεταμένη οικονομική κρίση και η έλλειψη θέσεων εργασίας οδηγούν σε εναλλακτικές μεθόδους ακόμη και την οδό της μετανάστευσης για την αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.     Ο νομός, στο σύνολο, το κύριο εισόδημά των κατοίκων του πηγάζει από τις αγροτικές εργασίες, με τις παραδοσιακές καλλιέργειες, τα τελευταία χρόνια, να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα και να μην αποδεικνύονται προσοδοφόρες για μια αξιοπρεπή, τουλάχιστον, διαβίωση. Επίσης, θεσμοί της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αν και υφίστανται, για την ευρύτερη περιοχή και πως μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του τόπου, είναι άγνωστοι και ως έννοια.

Με το παρόν πρόγραμμα οι συμμετέχοντες νέοι του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος, αναζητώντας τρόπους και μεθόδους για την καταπολέμηση της ανεργίας με την παράλληλη αξιοποίηση του παραγωγικού πλούτου της περιοχής μας στον πρωτογενή τομέα, γνωρίζουν τις εκφάνσεις της κοινωνικής οικονομίας, τις δυνατότητες αυτής, τις εναλλακτικές καλλιέργειες με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που δεν καλλιεργούνται συστηματικά στον τόπο μας και υλοποιούν ομαδικά τη δράση, της οποίας τα αποτελέσματα μόνο ευεργετικά μπορεί να είναι για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής και των κατοίκων της, οι οποίοι εξίσου αναζητούν άλλους τρόπους για την αντιμετώπιση της μάστιγας της ανεργίας.

Τα πρώτα δείγματα από τις πειραματικές καλλιέργειες που έχουν καλλιεργήσει οι νέοι είναι ενθαρρυντικά. Μέσα από τον θεσμό των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, δρώντας συλλογικά, οι νέοι έχουν την ευκαιρία, την δυνατότητα να ασχοληθούν επιχειρηματικά, βρίσκοντας διέξοδο στο μείζον θέμα της ανεργίας και παραμένοντας στον τόπο τους χωρίς να χρειαστεί να ακολουθήσουν την οδό της φυγής.

Επίσης, οι συμμετέχοντες νέοι του προγράμματος, με την δημιουργία και λειτουργία του ιστότοπου alternative crops of youth, προσβάσιμο στον οποιονδήποτε, αποτελεί πλέον επίσημα στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αχαΐας, τον πρότυπο κόμβο ενημέρωσης για τη δράση, χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για ανέργους που θέλουν να ασχοληθούν επιχειρηματικά και με τα συγκεκριμένα είδη καλλιεργειών, καθώς και φόρμα επικοινωνίας με τους νέους του προγράμματος για να μεταδώσουν την εμπειρία και την γνώση στους ενδιαφερόμενους, άλλους νέους της περιοχής.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

_