ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


IMG-IMERIDA-3

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα Σελιανίτικα ημερίδα με θέμα: «Δικτύωση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας». Στη ημερίδα παρευρέθηκαν ο κ. Βασίλης Τακτικός, Πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, ο κ. Άρης Ηλίας, Γεωπόνος, ο κ. Ευάγγελος Σπινθάκης, Πρόεδρος της ΕΠΕΚ, ο κ. Χρήστος Τσολάκος, Λογιστής – Φοροτεχνικός,  κάτοικοι της περιοχής, φορείς.

Η απήχηση της ημερίδας ήταν ικανοποιητική αποδεικνύοντας ότι οι κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν για κάθε νέα πρωτοβουλία και δράση που μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των ίδιων αλλά και της περιοχής γενικότερα.

Στο χώρο της Ημερίδας παρευρέθηκαν περίπου 25 άτομα τα οποία ήταν από τις κοινότητες  Αιγιαλείας, Αιγίου, Διακοπτού, Ακράτας. Οι περισσότεροι ήταν άνεργοι νέοι και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση.

Στην αρχή το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ κ. Β. Τακτικός καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους και αφού παρουσίασε εν συντομία την σημασία της κοινωνικής οικονομίας για την διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη συνέδεσε με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) όντας η βασική μορφή φορέων της κοινωνικής οικονομίας. Πρόσθεσε ότι οι Κοιν.Σ.ΕΠ. μπορούν να αναπτυχθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, από τον πρωτογενή έως τον τεταρτογενή τομέα, δηλαδή τον αγροτικό τομέα, τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ευρύτητα ειδικών παραγόμενων προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς όπως η αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, η οικολογία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η εκπαίδευση κ.α. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας, εφόσον προάγουν το συλλογικό συμφέρον, την κοινωνική ευημερία, την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος παρουσίασε στο κοινό τους υπόλοιπους ομιλητές και έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανίτικων Ήλιος κ. Γ. Ρόζο.

Ο κ. Γ. Ρόζος αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο και όλους τους συνεργάτες της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ για την σημαντική βοήθεια που προσφέρουν στους νέους της περιοχής, παρουσίασε τους στόχους του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανίτικων Ήλιος καθώς και τις δράσεις του. Ανέφερε ότι ο σύλλογος απαρτίζεται από μια πλειάδα μελών εθελοντών, χορηγών, συνεργατών και είναι οργανωμένος σε δύο διακριτούς τομείς δραστηριοποίησης, των τοπικών πολιτιστικών δράσεων και των εθνικών και διακρατικών συνεργασιών.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Γ. Παπαϊωάννου ο οποίος ανέπτυξε το θέμα συνεργειών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική ανάπτυξη λόγω του διοικητικού κατακερματισμού της ευρύτερης περιοχής. Αναφέρθηκε επίσης και αυτός στα σημαντικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ένα εκ των οποίων είναι ότι ανήκει σε έναν ιστορικό Δήμο όπως είναι ο Δήμος Ολυμπίας με την ανεκτίμητη ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά. Ο Δήμος Ολυμπίας θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της δημιουργίας τοπικού εισοδήματος.

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο κ. Ευ. Σπινθάκης πολιτικός επιστήμων, ο οποίος παρουσίασε τρόπους δικτύωσης των παραγωγών με τους καταναλωτές ούτως ώστε να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός, δηλαδή η αντίστροφη κατεύθυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας με τον καταναλωτή να φθάνει, χωρίς ενδιάμεσους, κατευθείαν στον παραγωγό. Ανέφερε ότι η σωστότερη οργάνωση της προσέγγισης παραγωγών-καταναλωτών θα επιτυγχάνονταν εάν οι παραγωγοί θα μπορούσαν να είναι οργανωμένοι σε συνεργατικά σχήματα (συνήθως ονομάζονται «συνεταιρισμοί») και οι καταναλωτές θα ήταν ικανοί επίσης να συσπειρώνονται σε καταναλωτικούς συνεταιρισμούς. Οι συνεταιρισμοί είναι εργαλεία της κοινωνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια μίλησε ο εκπρόσωπος του εταίρου ΔΗΩ της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ και μέλος του ΔΣ γεωπόνος – σύμβουλος βιοκαλλιέργειας κ. Α. Ηλίας. Παρουσίασε τον θεσμό των συνεργατικών σχημάτων, ο οποίος έρχεται να γεφυρώσει τα χωρικά, επιχειρηματικά και λειτουργικά κενά και τις αποκλείσεις στην παραγωγική διαδικασία των τροφίμων. Κύριος στόχος είναι η πρόσδωση προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα και στα προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης και παραγωγής τροφίμων και ποτών και η κατευθυνόμενη ικανοποίηση των αναγκών συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων ή και της μεταποιητικής βιομηχανίας. Μετατροπή, δηλαδή, της σημερινής συμβατικής παραγωγικής διαδικασίας σε μια διαδικασία που ενσωματώνει ένταση γνώσης, καινοτομία και υψηλή τεχνολογία με απώτερο στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνώς αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα και δυνατότητα εξαγωγικής διείσδυσης στις διεθνείς αγορές. Τόνισε ότι για να επιτευχθεί αυτό, τα συνεργατικά σχήματα προτείνουν μια νέα προσέγγιση που στοχεύει στον συντονισμό διαφορετικών φορέων συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας που τους συνδέει ένας  κοινός στόχος, αυτός της παραγωγής εξειδικευμένων τροφίμων.

Στην συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο κ. Χ. Τσολάκος, ο οποίος παρουσίασε την λειτουργία Κοινωνικού Πρατηρίου Αγροτικών Προϊόντων, τα οποία αποτελούν υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Ανέφερε ότι τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες. Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων. Τέλος, δεδομένου του γεγονότος ότι σε πολλούς Δήμους της χώρας λειτουργούν Κοινωνικά Παντοπωλεία με τη μέριμνα φορέων της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. συλλόγων, εθελοντικών οργανώσεων, εκκλησίας κλπ), που ασκούν επικουρικά το έργο τους στα δημοτικά προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, έχει ιδιαίτερη σημασία η εξασφάλιση της συμμετοχής και συνεργασίας αυτών των φορέων παράλληλα με τις δραστηριότητες του κάθε Δήμου.

Στο πέρας της ημερίδας ο κ. Τακτικός ανακεφαλαίωσε τα συμπεράσματα που βγήκαν στην ημερίδα και επιβεβαίωσε  την πρόθεση της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της προς την κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης.

Ολοκληρώνοντας, η ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία καθώς δόθηκαν κίνητρα για την νεανική επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση, δόθηκαν παραδείγματα πετυχημένων ΚΟΙΝΣΕΠ στην Ελλάδα και τονίστηκε η σημασία της έννοιας του «συνεταιρίζεσθαι».