_leivartzi_foto


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο Λειβάρτζι ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη Τοπικών Δυνατοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας». Στη ημερίδα παρευρέθηκαν ο κ. Βασίλης Τακτικός, Πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, ο κ. Άρης Ηλίας, Γεωπόνος, ο κ. Ευάγγελος Σπινθάκης, Πρόεδρος της ΕΠΕΚ,  ο κ. Χρήστος Τσολάκος, Φοροτεχνικός, κάτοικοι της περιοχής, φορείς.

Η απήχηση της ημερίδας ήταν ικανοποιητική αποδεικνύοντας ότι οι κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν για κάθε νέα πρωτοβουλία και δράση που μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των ίδιων αλλά και της περιοχής γενικότερα.

Στο χώρο της Ημερίδας παρευρέθηκαν περίπου  30 άτομα τα οποία ήταν από τις κοινότητες  Αροανίας, Ψωφίδας, Λεχουρίου, Πλάκας, Σειρών, Λιβαρτζίου. Οι περισσότεροι ήταν άνεργοι νέοι και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση ενώ και οι Τοπικοί Πρόεδροι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πιστεύουν ότι η Κοινωνική Οικονομία μπορεί να βελτιώσει την περιοχή.

Στην αρχή το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ κ. Β. Τακτικός καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους και αφού παρουσίασε με συντομία τις εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας, τις συνέδεσε με τις αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές που διαφαίνονται στους δήμους. Η κοινωνική οικονομία, πρόσθεσε, μπορεί να συγκεντρώσει κοινωνικό κεφάλαιο και ανενεργούς υλικούς ανθρώπινους πόρους με το συνεργατισμό και να δημιουργήσει νέα αναπτυξιακά δεδομένα. Με οργανωτικό μέσο τις Κοινωνικές Συμπράξεις και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, μπορούν να γίνονται επενδύσεις και να ανοίγουν δουλειές με μικρό χρηματικό κεφάλαιο και κόστος διαμεσολάβησης, εκεί που διαφορετικά κυριαρχεί η ανεργία και η φτώχεια.  Η ποιοτική γεωργία με έμφαση την βιολογική καλλιέργεια, ο οικοτουρισμός, ο βιοτουρισμός πρόσθεσε, μπορεί να αυξήσουν το τοπικό εισόδημα και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και άλλων παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα των ποτιστικών αγροκτημάτων, τα οποία είναι κατάλληλα για καλλιέργειες φασολιών και ανθοκομικών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος παρουσίασε στο κοινό τους υπόλοιπους ομιλητές και έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού “Τριπόταμα” κ. Κ. Λυμπέρη.

Ο κ. Κ. Λυμπέρης ευχαρίστησε τον πρόεδρο και όλους τους συνεργάτες της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ για την σημαντική βοήθεια που προσφέρουν στους νέους της περιοχής και διαβεβαίωσε όλους για την αποφασιστικότητα να προχωρήσουν σε καλλιέργειες. Επίσης, ανέφερε ότι σκοπός της ΚΟΙΝΣΕΠ “Τριπόταμα” είναι να προάγει το τοπικό και συλλογικό συμφέρον αναδεικνύοντας την φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, προωθώντας την απασχόληση καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυξάνει την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων,  άρα δυναμώνει την κοινωνική συνοχή σε ορεινές περιοχές όπως η ορεινή Πελοπόννησος και συμβάλλει εν γένει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Γ. Παπαϊωάννου ο οποίος ανέπτυξε το θέμα συνεργειών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική ανάπτυξη λόγω του διοικητικού κατακερματισμού της ευρύτερης περιοχής του Λειβαρτζίου σε δύο περιφέρειες και τρεις περιφερειακές ενότητες. Αναφέρθηκε επίσης και αυτός στα σημαντικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ένα εκ των οποίων είναι και η γειτνίαση με έναν ιστορικό Δήμο όπως είναι ο Δήμος Ολυμπίας με την ανεκτίμητη ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά. Ο Δήμος Ολυμπίας θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της δημιουργίας τοπικού εισοδήματος.

Στη συνέχεια μίλησε ο εκπρόσωπος του εταίρου ΔΗΩ της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ και μέλος του ΔΣ γεωπόνος – σύμβουλος βιοκαλλιέργειας κ. Α. Ηλίας. Ο οποίος αναφέρθηκε σε μια νέα μορφή γεωργικής εκμετάλλευσης, την Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (CSA), η οποία έρχεται ως εναλλακτική πρόταση στην παραγωγή και διάθεση των αγροτικών προϊόντων στην αγορά. Πρόσθεσε ότι η μορφή αυτή βοηθάει στην ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ αγροτών και καταναλωτών βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η σημασία της δημιουργίας και της ενεργοποίησης δικτύων εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού θα έχει αποτέλεσμα την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, την ασφάλεια του παραγωγού όσον αφορά στην αναζήτηση σταθερού αγοραστικού κοινού και την προμήθεια ασφαλών και φθηνών αγροτικών προϊόντων για τον τελικό καταναλωτή.

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο κ. Ευ. Σπινθάκης πολιτικός επιστήμων ο οποίος ανέπτυξε το επιχειρηματικό σχέδιο για τον οικοτουρισμό. Γενικά, επισήμανε ότι ο οικοτουρισμός, ορίζεται σαν μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη ταξιδιωτική δραστηριότητα, σε σχετικά άθικτες φυσικές περιοχές, με στόχο την απόλαυση και γνωριμία των φυσικών αλλά και ενταγμένων στο φυσικό περιβάλλον, αγαθών.  Ο οικοτουρισμός έχει ως προϋπόθεση της ύπαρξής του την ενσωμάτωση με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα σε όρια που η ίδια η φύση θέτει. Δεν χρησιμοποιεί την φύση απλά και μόνο ως υποδοχέα της εγκατάστασής του αλλά ως χώρο πραγμάτωσής του. Από την άποψη αυτή, βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τον μαζικό τουρισμό.  

Στη  συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Χ. Τσολάκος, φοροτεχνικός, ο οποίος ανέλυσε τις ανάγκες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας όσον αφορά τις οικονομοτεχνικές εφαρμογές. Επίσης, αναφέρθηκε σε φορολογικά – λογιστικά ζητήματα που αφορούν τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Στο τέλος της ημερίδας, εκφράστηκε το ενδιαφέρον από πλευράς των παρευρισκομένων που δεν ανήκουν τους ωφελούμενους αλλά είναι συνταξιούχοι που επέστρεψαν στα πατρογονικά εδάφη να ξανασχοληθούν  με την καλλιέργεια των παλαιών εγκαταλειμμένων χωραφιών τους. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τις ΚΟΙΝΣΕΠ που θα δημιουργήσουν οι ωφελούμενοι και να συμμετάσχουν στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης εκφράστηκε το ενδιαφέρον και άλλων κατοίκων των Αθηνών που κατέχουν ακαλλιέργητη γη να την παραχωρήσουν έναντι συμβολικού ενοικίου ή και δωρεάν στις ΚΟΙΝΣΕΠ.

Στο πέρας της ημερίδας ο κ. Τακτικός ανακεφαλαίωσε τα συμπεράσματα που βγήκαν στην ημερίδα και επιβεβαίωσε  την πρόθεση της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της προς την κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης.