ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα Τριπόταμα ημερίδα με θέμα: «Αξιοποίηση τοπικών υποδομών για τον πολιτιστικό – θρησκευτικό τουρισμό». Στη ημερίδα παρευρέθηκαν ο κ. Βασίλης Τακτικός, Πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, ο κ. Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Γεωπόνος, ο κ. Ευάγγελος Σπινθάκης, Πρόεδρος της ΕΠΕΚ,  κάτοικοι της περιοχής, φορείς.

Η απήχηση της ημερίδας ήταν ικανοποιητική αποδεικνύοντας ότι οι κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν για κάθε νέα πρωτοβουλία και δράση που μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των ίδιων αλλά και της περιοχής γενικότερα.

Στο χώρο της Ημερίδας παρευρέθηκαν περίπου 30 άτομα τα οποία ήταν από τις κοινότητες  Αροανίας, Ψωφίδας, Λεχουρίου, Πλάκας, Σειρών, Λειβαρτζίου. Οι περισσότεροι ήταν άνεργοι νέοι και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση καθώς πιστεύουν ότι η Κοινωνική Οικονομία μπορεί να βελτιώσει την περιοχή.

Στην αρχή το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ κ. Β. Τακτικός ο οποίος  καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και παρουσίασε τον θρησκευτικό τουρισμό ή τουρισμό της θρησκευτικής κληρονομιάς ως ένα αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς τουρισμού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είναι μια αναδυόμενη μορφή τουρισμού που αποβλέπει προς την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό το είδος τουρισμού δίνει έμφαση στη διατήρηση, την αναβίωση και την αξιοποίηση των πολιτιστικών και εν γένει θρησκευτικών πόρων για τη δημιουργία τουριστικών ροών. Ο θρησκευτικός τουρισμός επισήμανε ότι μπορεί να λειτουργήσει επιβοηθητικά στην ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας, δεδομένου ότι αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, γεγονός που τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα μορφή εναλλακτικού τουρισμού, με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη των μειονεκτικών και λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της χώρας. Επειδή συνδέεται με τις επισκέψεις σε μνημεία ή χώρους θρησκευτικής σημασίας, αποτελεί μια περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα, με δεδομένη τη χωρική διασπορά των εν λόγω μνημείων. Υπάρχουν μορφές του εναλλακτικού τουρισμού οι οποίες μπορούν να συνδυασθούν με το θρησκευτικό τουρισμό, όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο εκπαιδευτικός τουρισμός, ο επιστημονικός τουρισμός, ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός και ο περιηγητικός τουρισμός. Ο συνδυασμός αυτός θα βοηθήσει τα βασικά κίνητρα που συγκροτούν τη ζήτηση για τον εναλλακτικό τουρισμό και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις αύξησης των τουριστικών ροών προς μειονεκτικές και ορεινές περιοχές που διαθέτουν τους ανάλογους πόρους.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος παρουσίασε στο κοινό τους υπόλοιπους ομιλητές και έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού “Τριπόταμα” κ. Κ. Λυμπέρη.

Ο κ. Κ. Λυμπέρης ευχαρίστησε τον πρόεδρο και όλους τους συνεργάτες της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ για την σημαντική βοήθεια που προσφέρουν στους νέους της περιοχής και διαβεβαίωσε όλους για την αποφασιστικότητα να προχωρήσουν σε καλλιέργειες. Επίσης, ανέφερε ότι σκοπός της ΚΟΙΝΣΕΠ “Τριπόταμα” είναι να προάγει το τοπικό και συλλογικό συμφέρον αναδεικνύοντας την φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, προωθώντας την απασχόληση καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυξάνει την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων,  άρα δυναμώνει την κοινωνική συνοχή σε ορεινές περιοχές όπως η ορεινή Πελοπόννησος και συμβάλλει εν γένει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Γ. Παπαϊωάννου ο οποίος ανέπτυξε το θέμα συνεργειών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική ανάπτυξη λόγω του διοικητικού κατακερματισμού της ευρύτερης περιοχής των Τριποτάμων σε δύο περιφέρειες και τρεις περιφερειακές ενότητες. Αναφέρθηκε επίσης και αυτός στα σημαντικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ένα εκ των οποίων είναι και η γειτνίαση με έναν ιστορικό Δήμο όπως είναι ο Δήμος Ολυμπίας με την ανεκτίμητη ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά. Ο Δήμος Ολυμπίας θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της δημιουργίας τοπικού εισοδήματος.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Ευ. Σπινθάκης, πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο για την θεμελίωση μιας πρότυπης οικοτουριστικής μονάδας στην περιοχή παρέμβασης, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες υπαίθριων δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας περιορίζοντας όσο το δυνατόν το ρόλο των τουριστικών πρακτόρων και δομώντας μία μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. Ανέφερε ότι η ανάπτυξη του υπαίθριου τουρισμού αποδίδεται και συναρτάται με ορισμένα προβλήματα, που δημιούργησε η αύξηση και κύριος ο τρόπος ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού, προβλήματα κυρίως περιβαλλοντικής και κοινωνικής-πολιτιστικής υποβάθμισης περιοχών ή κρατών, αλλά και άνισης κατανομής του προκαλούμενου οικονομικού οφέλους. Η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, του πληθυσμού γενικά ή της τουριστικής αγοράς ειδικότερα και οι στόχοι για μια βιώσιμη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη που επιδιώκουν διάφοροι τομείς (διεθνείς, κρατικοί, επιχειρηματικοί), θεωρούνται οι κύριοι προωθητικοί παράγοντες του οικοτουρισμού.

Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Δ. Παπακωνσταντίνου, γεωπόνος, ανέπτυξε το επιχειρηματικό σχέδιο για τον οικοτουρισμό. Γενικά, επισήμανε ότι ο οικοτουρισμός, ορίζεται σαν μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη ταξιδιωτική δραστηριότητα, σε σχετικά άθικτες φυσικές περιοχές, με στόχο την απόλαυση και γνωριμία των φυσικών αλλά και ενταγμένων στο φυσικό περιβάλλον, αγαθών.  Ο οικοτουρισμός έχει ως προϋπόθεση της ύπαρξής του την ενσωμάτωση με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα σε όρια που η ίδια η φύση θέτει. Δεν χρησιμοποιεί την φύση απλά και μόνο ως υποδοχέα της εγκατάστασής του αλλά ως χώρο πραγμάτωσής του. Από την άποψη αυτή, βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τον μαζικό τουρισμό.  

Στο τέλος της ημερίδας, εκφράστηκε το ενδιαφέρον από πλευράς των παρευρισκομένων που δεν ανήκουν τους ωφελούμενους αλλά είναι συνταξιούχοι που επέστρεψαν στα πατρογονικά εδάφη να ασχοληθούν  με τον οικοτουρισμό, την φυσική ομορφιά και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής παρέμβασης.

Στο πέρας της ημερίδας ο κ. Τακτικός ανακεφαλαίωσε τα συμπεράσματα που βγήκαν στην ημερίδα και επιβεβαίωσε  την πρόθεση της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της προς την κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης.