ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην Ορεινή – Αστρά ημερίδα με θέμα: «Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία». Στη ημερίδα παρευρέθηκαν ο κ. Βασίλης Τακτικός, Πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, ο κ. Άρης Ηλίας, Γεωπόνος, ο κ. Ευάγγελος Σπινθάκης, Πρόεδρος της ΕΠΕΚ,  κάτοικοι της περιοχής, φορείς.

Η απήχηση της ημερίδας ήταν ικανοποιητική αποδεικνύοντας ότι οι κάτοικοι της περιοχής επιθυμούν να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν για κάθε νέα πρωτοβουλία και δράση που μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των ίδιων αλλά και της περιοχής γενικότερα.

Στο χώρο της Ημερίδας παρευρέθηκαν περίπου 25 άτομα τα οποία ήταν από τις κοινότητες  Αροανίας, Ψωφίδας, Λεχουρίου, Πλάκας, Σειρών, Λειβαρτζίου. Οι περισσότεροι ήταν άνεργοι νέοι και αγρότες με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση.

Στην αρχή το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της Α.Μ.Κ.Ε ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ κ. Β. Τακτικός καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους και παρουσίασε μια νέα μορφή γεωργικής εκμετάλλευσης, την γνωστή ως Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία. Πρόκειται για ένα νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο παραγωγής τροφίμων, πώλησης και διανομής, αγροτικών προϊόντων. Η κοινωνική γεωργία, ανέφερε, έχει μέγιστο σκοπό τη δημιουργία οικολογικών και κοινωνικά δίκαιων καλλιεργειών. Οι παραγωγοί οφείλουν να χτίσουν το οικοδόμημα της εμπιστοσύνης προς τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στη διαδικασία της παραγωγής σε μια γεωργική εκμετάλλευση. Είτε με το να χρηματοδοτήσουν εξ αρχής τον προϋπολογισμό μιας γεωργικής εκμετάλλευσης για το σύνολο της παραγωγικής περιόδου, είτε με το να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της καλλιέργειας. Έτσι, πρόσθεσε, προμηθεύονται γεωργικά προϊόντα σε τακτά χρονικά διαστήματα και συναποφασίζουν για το ποια προϊόντα ενδιαφέρουν, ποια καλλιεργητική μέθοδος θα εφαρμοστεί και σε ποια τιμή πώλησης, καθότι εξαλείφεται το κόστος διανομής. Αυτό το είδος ρύθμισης ονομάζεται επιμερισμός σοδειάς ή σύστημα καλαθιού.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος παρουσίασε στο κοινό τους υπόλοιπους ομιλητές και έδωσε τον λόγο στον πρόεδρο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού “Τριπόταμα” κ. Κ. Λυμπέρη.

Ο κ. Κ. Λυμπέρης ευχαρίστησε τον πρόεδρο και όλους τους συνεργάτες της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ για την σημαντική βοήθεια που προσφέρουν στους νέους της περιοχής και διαβεβαίωσε όλους για την αποφασιστικότητα να προχωρήσουν σε καλλιέργειες. Επίσης, ανέφερε ότι σκοπός της ΚΟΙΝΣΕΠ “Τριπόταμα” είναι να προάγει το τοπικό και συλλογικό συμφέρον αναδεικνύοντας την φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, προωθώντας την απασχόληση καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυξάνει την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων,  άρα δυναμώνει την κοινωνική συνοχή σε ορεινές περιοχές όπως η ορεινή Πελοπόννησος και συμβάλλει εν γένει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Γ. Παπαϊωάννου ο οποίος ανέπτυξε το θέμα συνεργειών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Ορεινής – Αστρά. Αναφέρθηκε επίσης και αυτός στα σημαντικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ένα εκ των οποίων είναι και το γεγονός ότι ανήκει σε έναν ιστορικό Δήμο όπως είναι ο Δήμος Ολυμπίας με την ανεκτίμητη ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά. Ο Δήμος Ολυμπίας θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της δημιουργίας τοπικού εισοδήματος.

Στη συνέχεια μίλησε ο εκπρόσωπος του εταίρου ΔΗΩ της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ και μέλος του ΔΣ γεωπόνος – σύμβουλος βιοκαλλιέργειας κ. Α. Ηλίας. Ο οποίος παρουσίασε το βασικό σχέδιο της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής ομάδας καταναλωτών, η οποία προτίθεται να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό μιας ολόκληρης σεζόν προκειμένου να έχει ποιοτικά τρόφιμα. Ανέφερε κάποιους στόχους αυτής της μορφής γεωργίας όπως είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε μια αγορά τροφίμων που ευνοεί συνήθως τη μεγάλης κλίμακας βιομηχανοποιημένη γεωργία έναντι της τοπικής παραγωγής τροφίμων, η μείωση της πιθανότητας απώλειας τροφίμων και τους οικονομικούς κινδύνους για τους παραγωγούς, η βελτίωση της ποιότητας της τροφής όσο και της φροντίδας που δίνεται στη γη, στα φυτά και τα ζώα.

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο κ. Ευ. Σπινθάκης πολιτικός επιστήμων, ο οποίος παρουσίασε τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν όλοι όσοι αναζητούν ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες ούτως ώστε να στηρίξουν συλλογικά τον τόπο τους. Ανέφερε ότι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων. Στόχος τους είναι να πετύχουν φθηνές προμήθειες και υπηρεσίες σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να υπάρξει πτώση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών καθώς επίσης και η αξιοποίηση των υποδομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είτε βρίσκονται σε αχρησία, είτε δεν αξιοποιούνται επαρκώς και θα μπορούσαν να παραχωρηθούν δωρεάν στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.  

Στο πέρας της ημερίδας ο κ. Τακτικός ανακεφαλαίωσε τα συμπεράσματα που βγήκαν στην ημερίδα και επιβεβαίωσε  την πρόθεση της ΑΣ ΑΚΟΙΣΔΑ να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της προς την κατεύθυνση της τοπικής ανάπτυξης.

Ολοκληρώνοντας, η ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία καθώς δόθηκαν κίνητρα για την νεανική επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση, δόθηκαν παραδείγματα πετυχημένων ΚΟΙΝΣΕΠ στην Ελλάδα και τονίστηκε η σημασία της έννοιας του «συνεταιρίζεσθαι».