ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

 

Με πρωτοβουλία των μεγαλύτερων κοινωνικών δικτύων στο χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και συνεταιρισμών έχουν ξεκινήσει οι οργανωτικές διαδικασίες για το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο που προγραμματίζεται στα τέλη Μάιου 2016.

Πρόκειται για ένα συνέδριο που ξεκινά από τα κάτω, από τους ίδιους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας με τελικό σκοπό την συγκρότηση ενός αυτοοργανωμένου Επιμελητηρίου της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

Σε αυτό το συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Υπουργείου Εργασίας,  Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Υγείας και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και κάθε κοινωνική επιχείρηση και συνεταιρισμός που νομιμοποιείται να εγγραφεί. Στόχος είναι να γίνουν μαζικές εγγραφές όλων των δικαιούχων στα σχετικά μητρώα ώστε οι φορείς  να αποτελέσουν το υποκείμενο της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

Βεβαίως, είναι γνωστό ότι τα μητρώα που υφίστανται μέχρι τώρα δεν έχουν αξιοποιηθεί θεσμικά για να προσδιορίσουν το υποκείμενο της κοινωνικής οικονομίας, όπως  είναι επίσης γνωστό πως δεν συσχετίζονται οι διαθέσιμοι πόροι για την κοινωνική οικονομία με τους αυθεντικούς φορείς.

 

Η ανάγκη για το ξεκίνημα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι προφανής από την στιγμή που αναγνωρίζεται από την σημερινή κυβέρνηση το τεράστιο θεσμικό έλλειμμα της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα, όπως πρόσφατα παραδέχθηκαν οι υπουργοί κ.κ. Σταθάκης,  Κατρούγκαλος, Αποστόλου, Αντωνοπούλου, Χαρίτσης σε ημερίδα του Υπουργείου Εργασίας.

 

Στόχοι του συνεδρίου είναι οι εξής: ο κοινωνικά δίκαιος σχεδιασμός κατανομής πόρων του  ΕΣΠΑ, η γνήσια εκπροσώπηση των φορέων κοινωνικής οικονομίας στην ΕΕ και  ειδικώς στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

 

Η διεκδίκηση ενός συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τους δικαιούχους με αδιάβλητες διαδικασίες.

 

Η δημιουργία μιας ανεξάρτητης διαχειριστικής αρχής για τα προγράμματα κοινωνικής οικονομίας  στην οποία θεσμικό λόγο θα έχουν οι  φορείς κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, αναλογικά όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει θεσμικό  λόγο στα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

 • Όλες τις εθελοντικές συλλογικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που ασκούν ή στηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 • Τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και κάθε συνεταιρισμό του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα.
 • Τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις προστασίας καταναλωτών.
 • Να συμμετάσχουν στο συνέδριο και να δηλώσουν άμεσα την συμμετοχή τους στην οργανωτική επιτροπή.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ


Όλα τα οργανωμένα δευτεροβάθμια δίκτυα και ομοσπονδίες των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων να δηλώσουν ισότιμη συμμετοχή στην κεντρική οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου.


ΚΑΛΟΥΜΕ

 

τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δημόσιους οργανισμούς και την Εκκλησία που έχουν ανάγκες συνεργασίας για να λειτουργήσουν τις κοινωνικές τους δομές να συμπράξουν και να στηρίξουν  το συνέδριό μας.


Για την οργανωτική επιτροπή

 • Για την Αττική: Ευάγγελος Σπινθάκης, Αικατερίνη Δημητρίου, Αλέξανδρος Οικονόμου, Στέλιος Κατωμέρης, Κώστας Οικονομόπουλος.
 • Για την Πελοπόννησο: Γιώργος Καραμπάτος, Χρήστος Τσολάκος
 • Για τη Μακεδονία:       Δημήτρης Μιχαηλίδης, Σάκης Τζάκρης
 • Για τη Δυτική Ελλάδα: Γιώργος Ρόζος, Γιάννος Παπαιώννου
 • Για τη Θεσσαλία:         Κώστας Σκριάπας, Χρήστος Καραζούπης
 • Για την Κρήτη:            Ελένη Βουγιούκαλου
 • Για τα Ιόνια νησιά:      Κώστας Γράψας

τηλ. 210-8813761