«ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

Στις 10-12 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το ιδρυτικό συνέδριο, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου χώρου έκφρασης και τη συγκρότηση συλλογικού κοινωνικού υποκειμένου κοινωνικής οικονομίας.

Η μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των ομοσπονδιών και δικτύων της κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στο συνέδριο, επιβεβαίωσε το σκοπό αλλά και την βούληση των συμμετεχόντων να προχωρήσουν άμεσα, σε ένα σύμφωνο θεσμικής συνεργασίας που θα καταλήξει στην οργάνωση μιας συνομοσπονδίας στο χώρο.

Από τα συμπεράσματα του συνεδρίου επίσης προκύπτει: η ανάγκη για κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και συντονισμένη δράση στην καταπολέμηση της ανεργίας και φτώχειας, μέσα από ενεργές πολιτικές παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκονται παραγωγικά οι ίδιες οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.

Η ανάγκη διαμόρφωσης συνθηκών, για τη  σύνθεση των κατακερματισμένων υλικών και ανθρώπινων πόρων, βάσει των  οποίων  μπορούν να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις.

Μετά την επιβεβαίωση   της πρόθεσης τη ΚΕΔΕ και των μεγάλων Δήμων της χώρας για θεσμική συνεργασία με τους φορείς συγκροτούν τον χώρο μας προκύπτει η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για μια ιδρυτική πράξη σύστασης  κοινωνικός εταίρου για την κοινωνική οικονομία στη χώρα μας.

Από τους θεμελιώδεις θεσμούς είναι η συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από την αλληλέγγυα οργάνωση και προσφορά  όλης της κοινωνίας ως απαραίτητης συνθήκης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται, η ανάγκη ανάδειξης του  αναξιοποίητου πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου που υπάρχει σε χιλιάδες μικρές συλλογικότητες της χώρας και εθελοντές.

Έτσι, προτείνεται η διαμόρφωση ενός πεδίου έρευνας για τη κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα με τη συμβολή του Πανεπιστημίου και τη καθιέρωση σχετικής έδρας σπουδών.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής Πλατφόρμας συνεργατισμού και αλληλέγγυας συμβουλευτικής, με στόχο  ένα δίκτυο αλληλέγγυας συμβουλευτικής μεντόρων και συμβούλων για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η δημιουργία ενός κινήματος συνεργατισμού από όλους τους πολίτες και όλες τις συλλογικότητες μέσα από διαδικασίες αυτοοργάνωσης και αυτονομίας του χώρου.

Ειδικότερα για τη θεσμική συνεργασία των Δήμων και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών προτείνεται ως θεσμικό εργαλείο οι τοπικές κοινωνικές συμπράξεις¨».

Προτείνεται επίσης,  μια γέφυρα συνεργασίας του ενιαίου χώρου της κοινωνικής οικονομίας, με την Τ.Α  για την δημιουργική αλληλεπίδραση των δύο χώρων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Οι τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις συγκροτούν ενώσεις, από τοπικές συλλογικότητες, κοινωνικά δίκτυα, συνεταιρισμούς  και δομές της Τ.Α. κι αυτό μπορεί να γίνει σε κάθε Δήμο.  Κάθε Σύμπραξη μπορεί να συσταθεί με ένα τοπικό Σύμφωνο, που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε  ένα τοπικό «κοινωνικό συμβόλαιο».

Οι Συμπράξεις αυτές μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δομών στους δήμους με νέες μορφές οργάνωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δομές οι οποίες μπορούν να κατευθύνουν και να συμβουλεύσουν στη συγκέντρωση κοινωνικού  και διανοητικού κεφαλαίου, αλλά και χρηματικού επενδυτικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή της κοινότητας.

Παράλληλα,  είναι αναγκαίος ένας μηχανισμός δικτύωσης και οργάνωσης που οφείλει να εξυπηρετεί το σύνθετο έργο της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων και  δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές – πολίτες, καταναλωτές, επαγγελματίες, παραγωγούς, κοινωνικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι δημιουργικές συνεργατικές σχέσεις μπορούν αναπτυχθούν με την καθιέρωση  διοργάνωσης ετήσιου συνεδρίου με θέμα την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Προτείνεται η επεξεργασία κοινού υπομνήματος προς τα αρμόδια υπουργεία για ένταξη μέτρων για την ένταξη μέτρων υπέρ της κοινωνικής οικονομίας στα επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Η έκδοση των πρακτικών με όλους τους συμμετάσχοντες στο συνέδριο.

Η άμεση προετοιμασία ενός συμφώνου ίδρυσης συνομοσπονδίας για τους φορείς κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών επιχειρήσεων που θα συντονίζεται από τους εκπροσώπους των δευτεροβάθμιων οργανώσεων.

Όλες οι ομοσπονδίες και τα δίκτυα  που διοργάνωσαν το συνέδριο συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, αναλαμβάνοντας  από κοινού την ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών, για τη συγκρότηση υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας ώστε, να αποτελέσει ισότιμο κοινωνικό εταίρο που θα διαβουλεύεται με τη πολιτεία, την Αυτοδιοίκηση και την Ε.Ε.

 

εκ της οργανωτικής επιτροπής

Ευάγγελος Σπινθάκης

Βασίλης Τακτικός