_2

Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας

 

Η επιτυχία του «Ανοικτού Συνεδρίου Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία» που πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Παντείου Πανεπιστημίου στις 10-11-12 Ιουλίου 2016, κατέδειξε την ανάγκη για τα εξής:

  • Για την ανασυγκρότηση του χώρου της κοινωνικής οικονομίας.
  • Για την αξιοποίηση όλου του δυναμικού των οργανώσεων και των συλλογικοτήτων που λειτουργούν στον χώρο
  • Για την συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και για τα νέα θεσμικά εργαλεία αξιοποίησης των ανενεργών υλικών και ανθρώπινων πόρων στις τοπικές κοινωνίες.

Τέλος το συνέδριο επιβεβαίωσε το αξίωμα ότι «χωρίς την κοινωνία μπροστά, δεν αναπτύσσεται κοινωνική οικονομία στην χώρα».

Στο συνέδριό μας, παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, δήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάνω από 500 σύνεδροι – εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ενώ παρουσιάστηκαν  80 εισηγήσεις για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η σχέση τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικής οικονομίας.

Αποφάσεις συνεδρίου – προτάσεις

Δημιουργία  Συνομοσπονδίας κοινωνικής οικονομίας.

Στο συνέδριο αποφασίστηκε από ομοσπονδίες και δίκτυα εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων, η δημιουργία μιας Συνομοσπονδίας κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, που θα αποτελεί κοινωνικό εταίρο για να διαβουλεύεται με την πολιτεία και την ΕΕ. Ταυτόχρονα το συνέδριο κατέληξε στα εξής:

  • Να δημιουργηθεί δεξαμενής σκέψης για την κοινωνική οικονομία
  • Να εκπαιδευτούν μέντορες για την κοινωνική οικονομία
  • Να δημιουργηθούν τοπικές κοινωνικές συμπράξεις

Δημιουργία δεξαμενής σκέψης για την κοινωνική οικονομία

Το συνέδριο συγκέντρωσε πλούσιο υλικό και θεσμικές προτάσεις για περαιτέρω επεξεργασία και γόνιμη συνεργασία, που είναι η πρώτη μαγιά για μια δεξαμενή σκέψης. Οι καιροί απαιτούν την συγκέντρωση κοινωνικού, ηθικού και διανοητικού κεφαλαίου για να δημιουργηθεί το «οικοσύστημα» της κοινωνικής οικονομίας. Αν σκεφτούμε μάλιστα, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου 300,000 νέοι σε ηλικία συνταξιούχοι μόνο από το δημόσιο, μπορούμε να αντιληφθούμε την σημασία της ενεργοποίησης έστω ενός μικρού μέρους από αυτό το επιστημονικό δυναμικό, που θα μπορούσε να συμβάλλει εθελοντικά και στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Υπάρχουν ήδη σημαντικά δείγματα γραφής προς αυτήν την κατεύθυνση.

Εκπαίδευση μεντόρων για την κοινωνική οικονομία

Το συνέδριο μας διαμόρφωσε με αυτόν τον τρόπο και ανέδειξε  ένα σημαντικό δυναμικό συγγραφέων, ακαδημαϊκών, εμπειρογνωμόνων, κοινωνικών  επιχειρηματιών, που είναι ικανοί να παρέχουν τεχνογνωσία και επιμόρφωση στις τοπικές πρωτοβουλίες συνεργατισμού και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Πρώτο βήμα είναι η διοργάνωση περιφερειακών συνδιασκέψεων σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε μεγάλο Δήμο, με τα υλικά του συνέδριου, με στόχο την επιμόρφωση και την εκπαίδευση των αιρετών και του στελεχικού προσωπικού των ΟΤΑ αλλά και των τοπικών φορέων. Γενική κατεύθυνση είναι η διοργάνωση του δευτέρου «Ανοικτού Συνεδρίου Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία» το 2017.  Η πρώτη πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η λειτουργία του πρώτου SUMMER SCHOOL 2016 στα Καλάβρυτα από 28 ως 31 Ιουλίου.

Δημιουργία  Τοπικών κοινωνικών συμπράξεων

Προτείνουμε την δημιουργία τοπικών κοινωνικών συμπράξεων, ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ κοινωνίας πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα θεσμικό εργαλείο ενεργοποίησης του κοινωνικού κεφαλαίου για την αξιοποίηση των ανενεργών υλικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Οι «τοπικές κοινωνικές συμπράξεις» θα αποτελούνται από κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις κοινωνίας πολιτών με εθελοντική προσφορά και νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, για την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, την ανθρωπιστική δράση την επιμόρφωση και την πολιτιστική έκφραση των δημοτών. Έτσι μπορεί να διαμορφωθεί και ένα νέο πρότυπο συνεργασίας και δικτύωσης των πολιτών και ένα νέο μοντέλο κατανάλωσης. Θεωρούμε την συμβολή του εθελοντισμού καθοριστική στο πρότυπο των τοπικών κοινωνικών συμπράξεων, όχι μόνο για την διαχείριση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλά για την συγκέντρωση κοινωνικού κεφαλαίου για την στήριξη της.

Τέλος θεωρούμε ότι η κατάκτηση της εμπιστοσύνης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων κοινωνικής οικονομίας είναι το κλειδί για να περάσουμε στην εποχή της συλλογικής δημιουργίας σε τοπικό επίπεδο.

Ο συντονιστής της ΠΕΣΚΟ

Ευάγγελος Σπινθάκης

peskonet@gmail.com