Οι καιροί απαιτούν την συγκέντρωση κοινωνικού, ηθικού και διανοητικού κεφαλαίου για να δημιουργηθεί το «οικοσύστημα» της κοινωνικής οικονομίας. Αν σκεφτούμε μάλιστα, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου 300,000 νέοι σε ηλικία συνταξιούχοι μόνο από το δημόσιο, μπορούμε να αντιληφθούμε την σημασία της ενεργοποίησης έστω ενός μικρού μέρους από αυτό το επιστημονικό δυναμικό, που θα μπορούσε να συμβάλλει εθελοντικά στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Υπάρχουν ήδη σημαντικά δείγματα γραφής προς αυτήν την κατεύθυνση αφού η τεχνική βοήθεια στη δομή της ΠΕΣΚΟ προσφέρεται κυρίως από τέτοιους συνταξιούχους εθελοντές – μέντορες.

Το συνέδριο μας διαμόρφωσε και ανέδειξε  ένα σημαντικό δυναμικό συγγραφέων ακαδημαϊκών, εμπειρογνωμόνων, κοινωνικών  επιχειρηματιών, που είναι ικανοί να παρέχουν τεχνογνωσία και επιμόρφωση στις τοπικές πρωτοβουλίες συνεργατισμού και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ως πρώτο βήμα της συνεργασίας μας, προτείνουμε την διοργάνωση περιφερειακών συνδιασκέψεων με το υλικό που αποκομίσαμε στο συνέδριο και με την δική σας συμβολή. Μετά από αυτό μπορούμε να συζητήσουμε την συνδιοργάνωση από κοινού του δευτέρου «Ανοικτού Συνεδρίου Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία» το 2017.

Για το mentoring προς κοινωνικές επιχειρήσεις καλούνται εθελοντές με ανάλογα προσόντα να ενισχύσουν την συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια.

Email: peskonet@gmail.com

Τηλ: 2108813761