Από το Ανοικτό Συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία αυτό και τις μετέπειτα δράσεις, έχουν προκύψει σημαντικές συνέργειες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας ενώ, έχει εκδηλωθεί η ανάγκη μεταφοράς οργανωτικής τεχνογνωσίας, επιμόρφωσης στελεχών και συμβουλευτικής στο πεδίο που αναπτύσσεται ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας.

Το μήνυμα είναι ένα ανοικτό επιμορφωτικό πρόγραμμα για την κοινωνική οικονομία με τη συμβολή του διαδικτύου, όπως συμβαίνει και με το ανοικτό λογισμικό. Με εύκολη πρόσβαση για τη κοινωνία, τους ανέργους με πτυχία και τους οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένους. Ένα ανοικτό επιμορφωτικό πρόγραμμα που μπορεί να στηρίξει η φωτισμένη πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία θέλει να ξεφύγει από το πελατειακό πολιτικό σύστημα.

Ολόκληρο το κείμενο http://paratiritiriokp.gr/index.php/component/content/article/34-2009-05-16-15-39-44/1805—-l—-r——-