2_Easy-Resize.com


Για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Αιγιάλειας αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας δίνεται η ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, με τη συμμετοχή τους στο εγκεκριμένο σχέδιο με τίτλο: «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων», που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+/ Βασική Δράση 3 (KA3)/ «Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις Μεταξύ των Νέων και των Υπευθύνων για τη Λήψη Αποφάσεων στον Τομέα της Νεολαίας» να έρθουν σε μια σειρά επαφών με αιρετούς εκπροσώπους και υπηρεσιακούς παράγοντες των τοπικών δημοκρατικών θεσμών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Αιγιάλειας, συζητώντας για θέματα που απασχολούν τη νεολαία, με σκοπό αυτών των συναντήσεων  και μέσω του δομημένου διαλόγου να προκύψουν χρήσιμα αποτελέσματα, να διατυπωθούν ιδέες, προτάσεις και συστάσεις για τη χάραξη καλών πολιτικών πρακτικών για τα νέους της περιοχής.

Οι δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες νέους του σχεδίου ξεκινούν από τα μέσα του μηνός Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους με τις επισκέψεις στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παράλληλα με τις μελέτες περιπτώσεων και την συλλογή πληροφοριών για το πώς λειτουργούν αυτοί οι θεσμοί, ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους, πως επιδρούν στη χάραξη πολιτικής για τους νέους κ.α.

Στο προηγούμενο διάστημα ακολούθησαν αρκετές διαδοχικές συναντήσεις μεταξύ των νέων και αιρετών συμβούλων στο Δήμο Αιγιάλειας και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας με τους κ.κ. Νικόλαο Θανασούλια, Γιώτα Γκρέμου – Γούσα, Δημήτριο Μπούρδο, Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Δημήτριο Φιλιππάτο, Ευστράτιο Βαρδάκη, Αθανάσιο Κάλπη, τον Δήμαρχο του Δήμου Αιγιάλειας Αθανάσιο Παναγόπουλο, τους Αντιπεριφερειάρχες Γρηγόρη Αλεξόπουλο και Δημήτριο Δριβίλα, καθώς και με αντιπροσώπους κοινωφελών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα νεολαίας.

Οι συναντήσεις αυτές των νέων σε συνδυασμό με τις προσομοιώσεις της λειτουργίας των τοπικών δημοκρατικών θεσμών που έλαβαν χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο, στην αίθουσα που γίνονται οι συνεδριάσεις του σώματος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας, τους βοηθούν να αναπτύσσουν ικανότητες στο δημόσιο διάλογο, κριτική σκέψη, να αποκτούν εμπειρία για το πώς ασκείται η δημόσια πολιτική και ιδιαίτερα το πως λειτουργούν τα τοπικά δημοκρατικά όργανα, να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις πολιτικές των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, να καλλιεργούν το πνεύμα του ενεργού πολίτη και να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους με την εκπόνηση ενός χρήσιμου εγχειριδίου για τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, στην προσπάθειά τους για την επίτευξη βέλτιστων και εφαρμόσιμων πρακτικών για το σύνολο της νεολαίας.

Στην απρόσκοπτη πραγματοποίηση της δραστηριότητας των συμμετεχόντων νέων στο σχέδιο στηρίζουν, με την παραχώρηση κατάλληλων αιθουσών και της χρήσης τους από τους ίδιους τους νέους για τις τακτές συναντήσεις και συνεδριάσεις, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), η Α.Μ.Κ.Ε. «Γέφυρα Ζωής», ο Φιλοπροοδευτικός Όμιλος Λόγγου «ο Βύρων» και η τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων.

 logo

Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο την άποψη του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.