Επίσημα, πλέον, παραδόθηκε το πρότυπο εγχερίδιο με προτάσεις για καλές και εφαρμόσιμες πρακτικές από τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού στον τομέα της νεολαίας στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο, μετά από την προγραμματισμένη επίσκεψη που πραγματοποίησαν την περασμένη Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία των συμμετεχόντων νέων στο σχέδιο με τίτλο: “Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων”.


Η αναγκαιότητα δημιουργίας του εγχειριδίου βασίστηκε στο γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ανάλογες δραστηριότητες και δομές για τη νεολαία που θα την παροτρύνουν και παράλληλα θα της επιτρέψουν την ενεργή συμμετοχή της στα τοπικά κοινά. Με σκοπό, λοιπόν να κινητοποιηθούν οι δήμοι και οι αιρετές περιφέρειες για τη στήριξη των νέων ατόμων εκπονήθηκε το εν λόγω εγχειρίδιο από τους ίδιους τους νέους που συμμετέχουν στο σχέδιο “Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων”, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ / Βασική Δράση 3 (KA3) “Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής / Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας”, αποτελώντας αδιαμφισβήτητα μοναδική και πρότυπη εργασία για την νεολαία στα χρονικά της ευρύτερης περιοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και εν γένει στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση των νέων με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο συζητήθηκαν προτάσεις στον τομέα της νεολαίας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο, με την προοπτική πως μπορούν να μετουσιωθούν σε ωφέλιμες δράσεις από τους τοπικούς δημοκρατικούς θεσμούς για τη στήριξη της νεολαίας, όπως το ενδεχόμενο αξιοποίησης του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ από πλευράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παρών, επίσης, ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης κ. Δριβίλας Δημήτριος, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε υποδεχθεί τους νέους στο γραφείο του και είχε συνομιλήσει μαζί τους, καθώς και ο κ. Γεώργιος Ρόζος, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος.

Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο την άποψη του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.