Η κεντρική ιδέα του έργου αφορά μια διατοπική αναπτυξιακή πρωτοβουλία με αντικείμενο την ανάδειξη της γεωμυθολογίας, των τόπων και δρόμων του Ηρακλή με επίκεντρο την Πελοπόννησο (Ελλάδα) και την κάτω Ιταλία που έγιναν επτά από τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή. Από την ανατολική στην δυτική ακτής της Πελοποννήσου: Μυκήνες, Λέρνη Νεμέα, Στυμφαλία, Κερύνια, Ερύμανθος, Φολόη, Ηλιδα και Αρχαία Ολυμπία όπου είναι και το λίκνο των Ολυμπακών αγώνων.

Στόχος,  η θεσμοθέτηση μιας διαδρομή με παγκοσμίου εμβέλειας με πολιτιστικό και οικολογικό αποτύπωμα. Η καθιέρωση και θεσμοθέτηση μιας μεγάλης πολιτιστικής και οικολογικής διαδρομής από τις Μυκήνες στην αρχαία Ολυμπία με την διακρατική  συμμετοχή κι άλλων φορέων που ανήκουν στους τόπους των μύθων του Ηρακλή.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ενός μοναδικού πολιτιστικού προορισμού και αυθεντικού πόρου των τόπων -μύθων και άθλων του Ηρακλή που η ανάδειξή τους μπορεί να ενεργοποιήσει την τοπική    επιχειρηματικότητα λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια εμβέλεια του μύθου που τροφοδοτεί διαχρονικά την τέχνη και την πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

Στόχος επίσης είναι  η δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων  ωρίμανσης των διαδικασιών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής και κοινωνικής  επιχειρηματικότητας στην περιοχή, με την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου ενός ειδικού πακέτου εναλλακτικού τουρισμού κοινωνικής εμπειρίας (βιοτουρισμού).

Στην διαδικασία ωρίμανσης των κοινωνικών εταίρων για την καθιέρωση και θεσμοθέτηση της μυθικής – πολιτιστικής – περιβαλλοντικής διαδρομής απαραίτητος όρος είναι η σπουδή στο κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής και θεσμοθέτηση εκδηλώσεων συμμετοχής όλων των συλλογικών οργανώσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Μια διαδρομή στην οποία  θα υπάρξουν πολιτιστικά δρώμενα, περιβαλλοντικές δράσεις, και workshops με τοπικούς φορείς, Δήμους, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, πολιτιστικούς συλλόγους, σχολεία κλπ. παράλληλα με την ανάδειξη του αρχαίου μυκηναϊκού πολιτισμού που επέδρασε καθοριστικά στον μεταγενέστερο αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό.

Σε δεύτερο χρόνο και ενδεχομένως  με  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  η προοπτική είναι να συμπεριληφθούν και άλλοι τόποι στους Μύθους, τόπους και δρόμους του Ηρακλή με βάση ένα πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα.