Από το δίκτυο Ερυμάνθου έχει καλλιεργηθεί ήδη αυτή η επιχειρηματική ιδέα και προκαλεί ζωηρό ενδιαφέρον στους Δήμους και τους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής που το προβάλουν ως ώριμο αίτημα.

Πολλοί τοπικοί φορείς και Δήμοι είναι διαθέσιμοι οι επίσης να συμμετάσχουν σε ένα σύμφωνο συνεργασίας- δημιουργώντας μια τοπική κοινωνική σύμπραξη για την προώθηση του έργου στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.

Η προοπτική και η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού έχει ως προαπαιτούμενο την οριζόντια διαβούλευση και επιμόρφωση ένα δομημένο πρόγραμμα άτυπης μάθησης που θα παρακολουθήσουν μαζί με ομάδα έργου στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και συλλογικότητες της περιοχής παρέμβασης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Ανοικτή τοπική διαβούλευση σε κάθε τόπο των άθλων του Ηρακλή με τους συλλογικούς φορείς επιχειρήσεις και στελέχη της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Εργαστήρια σπουδής στο κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.
  • Διακρατική συνεργασία και συμμετοχή στα εργαστήρια αυτά,
  • Δημιουργία διαδραστικής πλατφόρμα για διαρκή εκπαίδευση πάνω σε αυτή την θεματική.
  • Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με το περιεχόμενο και τις δράσεις του προγράμματος.
  • Αξιοποίηση του διαδικτύου στην ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και ανάπτυξη του συνεργατισμού στη βιώσιμη πολιτιστική επιχειρηματικότητα.
  • Διαμόρφωση και υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για την συνέχεια της πρωτοβουλίας μετά το πέρας του παρόντος έργου.