Διακρατικοί εταίροι μπορούν να αναζητηθούν από  την Ιταλία,  Σικελία, Ισπανία την Γεωργία, και άλλες χώρες, όπου κατά τον μύθο τοποθετείται ένας τουλάχιστον Ηράκλειος άθλος, με  διαδρομές στις αρχαίες ελληνικές αποικίες, Παλέρμο, Τούσα,  Συρακούσες,  Γέλα, Ακράγαντας,  Σελινούντα που φιλοξενούν ναούς του Ηρακλή.

Με δεδομένο ότι ο Ηρακλής είναι παγκόσμιο σύμβολο που έδρασε σε συγκεκριμένους τόπους όπως η Πελοπόννησος και η Ιταλία, όπου και λατρευόταν στην αρχαιότητα. Η διακρατικότητα του έργου λοιπόν υπαγορεύεται από την ακτινοβολία του μύθου, ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο και στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.

Στην Ελλάδα και στην Ιταλία ο πλούτος των μνημείων και των μύθων είναι μοναδικό πλεονέκτημα για την ανάδειξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας. Από την στιγμή που θα καθιερωθούν τα δρώμενα και οι εκδηλώσεις, είναι βέβαιο ότι θα εκδηλωθεί ζωηρό ενδιαφέρον για τον τουρισμό κοινωνικής εμπειρίας στον οποίο στοχεύει το έργο.