Η πρωτοβουλία  θα υποστηριχθεί με την ψηφιακή αποτύπωση του υλικού και των δράσεων της διαδρομής και θα αποτελέσει την αφετηρία, το εναρκτήριο λάκτισμα για την ανάπτυξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και του βιοτουρισμού στην Πελοπόννησο και την Σικελία και μελλοντικώς και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου όπου έδρασε ο Ηρακλής όπως η Ισπανία.

Στόχος είναι να επιμορφωθούν όλοι οι φορείς και οι κοινωνικές επιχειρήσεις  από Ελλάδα και Ιταλία για  την  κοινωνική πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

• θα ενθαρρυνθεί η καινοτόμα επιχειρηματικότητα των νέων στον τομέα του πολιτισμού, των αρχαιοτήτων, του μύθου και των τεχνών

• θα ενισχυθεί το επαγγελματικό προφίλ των νέων μέσω δραστηριοτήτων άτυπης μάθησης

• θα ενεργοποιηθούν οι νέοι για έναν κοινό σκοπό ώστε να αποτελέσουν πρότυπο και για άλλες παρόμοιες καινοτόμες πρωτοβουλίες βιώσιμου τουρισμού ο οποίος αξιοποιεί τον μύθο, το τοπίο, τις αρχαιότητες, τις τοπικές παραδόσεις, την τοπική αγροτική παραγωγή, τα τοπικά κοινωνικά δίκτυα.

Τέλος η πρωτοβουλία αποσκοπεί να αποτελέσει την αφετηρία για την ωρίμανση ενός προσεχούς οράματος για θεματικά πάρκα, θεματικά χωριά του Ηρακλή της διαδρομής για την ανάπτυξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και του τουρισμού κοινωνικής εμπειρίας.

ü ανάδειξη του μυθολογικού φορτίου των τόπων του Ηρακλή και η επίδραση των μύθων στην τέχνη και στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

ü εξασφάλιση της ευρείας και ανοικτής συμμετοχής των συλλογικών φορέων της Πελοποννήσου και της Σικελίας, η σύνδεση της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας με μια πρωτοβουλία τοπικής απασχόλησης για την ανάσχεση της ανεργίας.

ü διαμόρφωση ενός διαδραστικού επιμορφωτικού προγράμματος και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα παρακολουθήσουν με ζωηρό ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες.

ü διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας ειδικώς για τα αγροτικά προϊόντα με επωνυμία προέλευσης (πχ ελαιόλαδο, οίνος, κτηνοτροφικά κλπ).