Βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση και ωρίμανση μια αναπτυξιακής ιδέας που έχει γίνει ήδη δημοφιλής στην περιοχή με συγκεκριμένα βήματα

που μπορούν οδηγήσουν σε επενδυτικά σχέδια αφού πρώτα καλλιεργηθεί και συγκροτηθεί το κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής με την σχετική επιμόρφωση και διάχυση τεχνογνωσίας.

Να εμπνεύσει και να κατευθύνει τις τοπικές κοινωνίες σε αναπτυξιακές συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα (έχουν προηγηθεί διαδικασίες ωρίμανσης του σχεδίου στην τοπική κοινωνία τα τελευταία χρόνια) και μ’ αυτόν τον τρόπο να συγκεντρωθεί ένα δίκτυο φορέων, Δήμων, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τοπικών συλλόγων που θα προχωρήσουν σε περαιτέρω σχεδιασμό για τον βιώσιμο τουρισμό που θα ωφελήσει την τοπική οικονομία.

Η καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων για να συνδράμουν από κοινού στην προώθηση του έργου.

Η διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης με κοινά χαρακτηριστικά ώστε να υποστηριχθούν τα τοπικά δρώμενα.

Σημαντικό στοιχειό για τη θερμή υποδοχή του προγράμματος από την τοπική κοινωνία και την πλήρη αναστροφή της φθίνουσας πορείας της απασχόλησης και της παραγωγής στις περιοχές παρέμβασης, είναι ακριβώς η τουριστική και πολιτιστική αναβάθμιση των περιοχών.

Το πρόγραμμα έχει προοπτική γιατί δημιουργεί προϋποθέσεις για την αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών αλλά και στον πρωτογενή με την ανάδειξη και προβολή τοπικών αγροτικών προϊόντων τοπικών παραγωγών, που δυσκολεύονται σήμερα να εισέλθουν στην εφοδιαστική αλυσίδα του μαζικού τουρισμού.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Η καθιέρωση της πολιτιστικής διαδρομής στους τόπους του Ηρακλή δεν έχει άλλωστε προηγούμενο. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη διαδρομή παρά μόνο στους ίδιους τόπους. Άλλο καινοτόμο στοιχείο είναι η έκταση των δικτύων που κινεί το έργο  σε Ελλάδα και Ιταλία με δεκάδες τοπικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου.

Η ένταξη αυτής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας στο σχεδιασμό των περιφερειών για τον τουρισμό πολιτιστικής και κοινωνικής εμπειρίας.

Και πρόκληση ενδιαφέροντος από ιδιώτες και κοινωνικούς συνεταιρισμούς να επενδύσουν στην περιοχή από τη στιγμή που διαμορφώνεται ένας προορισμός

ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η στρατηγική επικοινωνίας του σχεδίου θα είναι προσανατολισμένη σε όλους του δυνητικά επισκέπτες του πολιτιστικού ιστορικού πολιτισμού και ειδικότερα της μυκηναϊκής περιόδου του Αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Για το λόγο αυτό θα συγκεντρωθούν στο δικτυότοπο όλες οι σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται ο επισκέπτης και αυτός που θέλει να συμμετάσχει στα πολιτιστικά δρώμενα.

ü Συνέδριο και ένα φεστιβάλ με τίτλο “Τοποι μύθοι και άθλοι του Ηρακλή”

ü Στοχεύουμε από το υλικό να προκύψει η συγγραφή ενός βιβλίου ως μοντέλου κοινωνικής και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.

Από το Ανοικτό Συνέδριο για την Κοινωνική Οικονομία αυτό και τις μετέπειτα δράσεις, έχουν προκύψει σημαντικές συνέργειες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας ενώ, έχει εκδηλωθεί η ανάγκη μεταφοράς οργανωτικής τεχνογνωσίας, επιμόρφωσης στελεχών και συμβουλευτικής στο πεδίο που αναπτύσσεται ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας.