ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 ώρα 8μμ στο ΖΟΟΜ

https://us02web.zoom.us/j/86409324464?pwd=OGREUnpwNFA3TjBQR09KVnVwbUlHZz09 

Θέματα συζήτησης:

1. Η  Πλατφόρμα ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ

ΝΤΟΜΑΙΝ coopsociety.gr 

2.Προετοιμασία του τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου26-28 Μαρτίου

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ.

1.Από αριστερή πλευρά  θα είναι μια δεξαμενή σκέψης για την κοινωνική οικονομία που θα φιλοξενεί όλα τα συνεργαζόμενα σιτε

Το site θα πρέπει να δίνει κυρίως έμφαση στο περιεχόμενο. Ενδεικτικές ενότητες:

 • · Τα Νέα της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (δράσεις πρωτοβουλίες που γίνονται από κοινού, βασικές αρχές, ανακοινώσεις – δελτία τύπου, reports από τις συναντήσεις της Δευτέρας)
 • · Άρθρα Γνώμης (τύπου blog) 
 • · Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (μελέτες, πρότυπα, νομοθεσία, κλπ)
 • · Προσεχής Δράσεις – Πρωτοβουλίες, Events – Εκδηλώσεις Φορέων
 • · Video από παλαιότερα events  
 • · Προτάσεις – Παρεμβάσεις (π.χ. προτάσεις για έργα, επιστολές – παρεμβάσεις, κλπ)
 • · Live feed από το account στο Facebook

2. Στη μέση θα είναι το πρόγραμμα επιμόρφωσης ΜΕΝΤΟΡΕΣ με μια διαδραστική φόρμα ερωτήσεων απαντήσεων. Ένα πρόγραμμα που θα υλοποιείται συχνά με τη συνεργασία Περιφιρειακών συμπράξεων και Δήμων με τη μορφή τηλεδιασκέψεων.

3. Δεξια θα είναι η πύλη για την κοινωνική αγορά ο εκθεσιακός χώρος προϊόντων και υπηρεσιών των φορέων κοινωνικής οικονομίας

Στόχος της υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού είναι να δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος αυτοδιαχειριζόμενος όλων των φορέων κοινωνικής οικονομίας και Κοινωνίας πολιτών.

Ένας κοινός τόπος οριζόντιας συνεργασίας χωρίς ιεραρχίες όπως λειτουργεί στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ η Wikipedia και άλλες πλατφόρμες ελεύθερου λογισμικού.

Σε σχέση με το πρόγραμμα ΜΕΝΤΟΡΕΣ στη συζήτηση θα οριστούν οι υπεύθυνοι για κάθε δίωρο συζήτησης στις ακόλουθες θεματικές.

Η

ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Και η ενεργοποίηση πόρων

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ κοινωνικής οικονομίας  ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • · Η «τεχνολογική» ανεργία και ο αναπόφευκτος περιορισμός της μισθωτής εργασίας
 • · Το αδιέξοδο των μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων
 • · Αυτοαπασχόληση συνεργατισμός, ταυτόχρονα εργοδότης και εργαζόμενος
 • · Ο κοινωνικός μισθός και το κοινωνικό μέρισμα
 • · Ο Συνεργατισμός ως σχέση εργασίας
 • · Οι ενεργειακές κοινότητες ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΊ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΊ δείχνουν το δρόμο
 • ·

 • · η κοινωνική οικονομία ως αναγκαία συνθήκη για την τοπική Ανάπτυξη και Ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος

Γιατί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης δεν είναι επαρκές και δεν μπορεί καλύψει από μόνο του το κοινωνικό κράτος.

 • · διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής με μειωμένο κόστος  για του Δήμους
 • · αξιοποίηση των ανενεργών πόρων που λιμνάζουν
 • · ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης και απασχόλησης.
 • · ενίσχυση στους θεσμούς αλληλεγγύης.
 • · Η ανάπτυξη της Κοινωνικής καινοτομίας

 • · ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • · Τοπικές ανάγκες που δεν εξυπηρετούνται
 • · ενεργοποίηση ανενεργών πόρων
 • · θεσμικά εργαλεία συνεργατισμού και χρήσεις πόρων από διαφορετικές πηγές.
 • · Συνέργειες ΟΤΑ με κοινωνικές επιχειρήσεις
 • · Οι κοινωνικές Συμπράξεις Τ.Α με την κοινωνία Πολιτών
 • · Το οικονομικό πλεονέκτημα της συμμετοχικής δημοκρατίας
 • · Συνέργειες με τις τοπικές Αναπτυξιακές εταιρείες
 • · Υπάρχουσα νομοθεσία που εξασφαλίζει την υποστήριξη των ΟΤΑ στους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • · Οι διατροφικές ανάγκες σε κοινωνικές δομές των Δήμων
 • · Η αξιοποίηση των ακαλλιέργητων εκτάσεων
 • · Κοινωνικά αγροκτήματα- δεντροκαλλιέργειες
 • · Κοινωνικά υποστηριζόμενη Γεωργία (παραγωκαταναλωση- χωρίς μεσάζοντες)
 • · Οι γέφυρες συνεργασίας μεταξύ Αγροτικών Δήμων και αστικών Κέντρων. 

Ο ΤΟΜΕΑΣ  ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΈς ΚΟΙΝΌΤΗΤΕς

 • · Τα κοινά του περιβάλλοντος
 • · (διαχείριση στα δημόσια αγαθά)
 • · Ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών στη πράσινη οικονομία
 • · Επιμέρους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας
 • · Οι ενεργειακές κοινότητες
 • · η ζεύξη της πράσινης επιχειρηματικότητας

με την κοινωνική οικονομία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • · ανάγκες συμπληρωματικότητας στο σύστημα υγείας
 • · Υπηρεσίες πρόληψης και μετανοσοκομιακής μέριμνας
 • · Δομές κοινωνικής φροντίδας (παιδιά, Τρίτη ηλικία και άτομα με αναπηρία)
 • · Κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία
 • · Υποστηρικτικές δομές εθελοντών
 • ·

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 • · Τα κοινά της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • · Το κοινό πολιτιστικό προϊόν
 • · Ο τουρισμός κοινωνικής εμπειρίας
 • · Η πολιτιστική ξενάγηση (από συλλόγους

και κοινωνικούς συνταρισμούς)

 • · Πολιτιστικοί δρόμοι και μονοπάτια
 • · Τα θεματικά και πολιτιστικά Πάρκα

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 • · τοπικά και περιφερειακά δίκτυα
 • · Καταναλωτικές οργανώσεις
 • · περιβαλοντικές οργανώσεις
 • · Εθελοντικές οργανώσεις παντός τύπου

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

 • · Ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος
 • · Ενίσχυση των «θεσμών Αλληλεγγύης»
 • · Αποτροπή του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού
 • · Συμβολή στη ποιότητα ζωής
 • · Η στήριξη στη κοινωνική καινοτομία
 • · Η Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο θεσμό της Τ.Α

Ετσι θα έχουμε σύντομα μια βάση για την ανάπτυξη όλων αυτών που έχουμε συζητήσει.

Για την επικοινωνία michaeld@otenet.gr; inmeko@otenet.gr, cosoik@gmail.com,

Τηλ 2108813761, 6989865476