Πέντε μήνες, κάθε Δευτέρα στις 8μμ γίνεται διαλογική συζήτηση με τηλεδιασκέψεις για τη δημιουργία μιας ανοικτής δομής επικοινωνίας και δεξαμενής σκέψης με σκοπό την προώθηση  την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Αυτή η δομή θα έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά τη συγκέντρωση γνωστικού ψηφιακού περιεχομένου και το άλλο τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικών επιχειρήσεων.

Αφιερώσαμε πολύ χρόνο για να βρούμε την κατάλληλη νομική μορφή που θα διαχειριστεί αυτή τη δομή που να καλύπτει όλους τους φορείς. Η υπόθεση μοιάζει με το αυγό του Κολόμβου. Ενώ η πρωτοβουλία είχε μεγάλη απήχηση στο πεδίο, κάποιες ομοσπονδίες φορέων κοινωνικής οικονομίας δυσκολεύονται να μπουν κάτω από μια νέα νομική μορφή, αν και  πρόκειται για ένα επιχειρησιακό πλάνο δράσης.

Δεν έχουμε παρά να σεβαστούμε αυτές τις επιφυλάξεις μολονότι, αποδείχθηκε στη πράξη η αποδοτικότητα αυτής πρωτοβουλίας και πολλοί φορείς συνυπέγραψαν υπομνήματα στο Υπουργείο Εργασίας ,τις Περιφέρειες και την ΕΟΚΕ .Έτσι  είναι ανάγκη να βρούμε τον τρόπο κοινής δράσης για να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις από το όλον των φορέων της κοινωνικής Οικονομίας. Κι αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια κοινοπραξία στην οποία όλες οι ενώσεις θα είναι ΟΜΟΤΙΜΕΣ. Στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα ο καθένας θα έχει το δικό του λίνκ και θα το αυτοδιαχειρίζεται με ότι παρέχει προβάλλοντας τα δικά του προϊόντα ή υπηρεσίες. Έτσι δεν χρειάζεται να μπει ο κάθε φορέας κάτω από ένα άλλο Δ/Σ. Μπορεί να είναι αυτόνομος μέσα από μια άτυπη κοινοπραξία και να μετέχει κάθε φορά σε ότι συμφωνεί.

Από την άλλη πλευρά για να συνεχιστεί ο ανοικτός διάλογος και να υπάρχει μια πηγή άντλησης ψηφιακού περιεχομένου, χρειάζεται μια ανοικτή εθελοντική Ένωση πολιτών στην οποία θα συμμετέχουν φορείς και νομικά πρόσωπα για την επικοινωνιακή προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν χρειάζεται μα νέα νομική μορφή στήριξης. Η εθελοντική Ένωση πολιτών μπορεί να ονομαστεί: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ουσία πρόκειται για μια «ΠΝΥΚΑ» Συμμετοχικής δημοκρατίας στο χώρο της κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας. Δημιουργείται έτσι ένας χώρος για τους εθελοντές της κοινωνικής οικονομίας που δεν είναι κατ΄ανάγκη εκπρόσωποι άλλης συλλογικότητας.

Κάποιοι που βολεύονται σήμερα από το φαύλο σύστημα διαχείρισης των κοινοτικών πόρων για την κοινωνική οικονομία, θα μας κατηγορήσουν ότι πολιτικοποιούμε το ζήτημα.

Πράγματι, το πολιτικοποιούμε με τον ίδιο τρόπο όπως κάνουν οι ομοσπονδίες εργοδοτών και εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας που διεκδικούν πόρους για το τομέα τους. Το πολιτικοποιούμε μ΄αυτή την έννοια της  αποκομματικοποίση των πόρων και το ρουσφέτι. Με  διαφοροποίηση στο χώρο από τις κλειστές συντεχνίες κλειστών συμφερόντων.

Σκοπός του ομίλου για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία  Θα είναι ο συνεργατισμός σε κάθε επίπεδο  ως εναλλακτική νέων θέσεων εργασίας.  Η δημιουργία τοπικών καταναλωτικών συνεταιρισμών και ενεργειακών κοινοτήτων με άμεσο αντίκτυπο στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Οι κοινωνικές συμπράξεις κοινωνικών επιχειρήσεων με Τοπική αυτοδιοίκηση και η αξιοποίηση ανενεργών πόρων που αντικειμενικά ανήκουν στην σε κάθε τοπική κοινότητα. Η επιμόρφωση στελεχών μέσα από το πρόγραμμα Μέντορες για την κοινωνική οικονομία. Και τέλος η αξιοποίηση και ψηφιοποίηση του κοινωνικού και διανοητικού κεφαλαίου που σήμερα υπάρχει κατακερματισμένο χωρίς πρόσβαση.

Για όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν επεξεργασίες και μελέτες που σύντομα θα συγκεντρωθούν στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα η οποία θα είναι ανοικτή για όλους.

Για την καταγραφή

Βασίλης Τακτικός