Το Ινστιτούτο μελετών κοινωνικής οικονομίας σας ενημερώνει για τα ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου.
Η πλατφόρμα συνεργατική κοινωνία (https://coopsociety.gr/), info@coopsociety.gr

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Επιλέξιμες δαπάνες
Στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε μία σειρά από διαφορετικές λύσεις (προϊόντα/υπηρεσίες). Οι κατηγορίες είναι αρκετές, ωστόσο, οι πιο βασικές είναι εξής:
• Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου – E-shop
• Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR)
• Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
• Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης
• Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
• Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας

Δικαιούχοι Κατηγοριών 2, 3 και 4

• Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
• Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
• Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.
• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
Ένταση ενίσχυσης
90%
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” ανέρχεται στα 180.000.000 ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εταιρίες από 0,01 έως 10 ΕΜΕ: 90.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000€.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Εταιρίες από 10 έως 25 ΕΜΕ: 40.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000€.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εταιρίες από 25 έως 40 ΕΜΕ: 30.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000€.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εταιρίες από 40 έως 250 ΕΜΕ: 20.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000€.

Για το νέο Αναπτυξιακό νόμο click

Αναλυτικά για τις όλες επιλέξιμες κατηγορίες – δραστηριότητες

Ενδεικτικά Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριοτήτων:
• Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού
• Επενδύσεις στον Τομέα του Αθλητισμού
• Επενδύσεις στον Τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας
• Επενδύσεις στον Τομέα της Μεταποίησης
• Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
• Στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής
• Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Πτηνοτροφίας
• Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων
• Πληροφορικής
• Στον τομέα της ενέργειας
• Επενδύσεις στον τομέα αποθήκευσης (logistics) και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων
• Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και λειτουργίας υδατοδρόμιων
• Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης
• Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους
Ποσοστά επιδότησης:

Βόρειο Αιγαίο 70%
Νότιο Αιγαίο 50%
Κρήτη 60%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 70%
Κεντρική Μακεδονία 70%
Δυτική Μακεδονία 60%
Ήπειρος 70%
Θεσσαλία 70%
Ιόνια Νησιά 60%
Δυτική Ελλάδα 70%
Στερεά Ελλάδα 60%
Ευρυτανία 70%
Πελοπόννησος 60%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 35%
Ανατολική Αττική 45%
Δυτική Αττική 45%
Πειραιάς, Νήσοι 45%

Επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται σε τμήματα περιοχών ΣΔΑΜ τα ποσοστά θα προσαυξάνονται κατά 10%. Για την περιφέρεια Β.Αιγαίου το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 75%.
Περιοχές μετάβασης ΣΔΑΜ ορίζονται:
α) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας)
β) οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης,
γ) οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας (Π.Ε. Αρκαδίας) και Οιχαλίας (Π.Ε. Μεσσηνίας).

οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με το ΙΝΜΕΚΟ ( inmeko@otenet.gr, 210-8813760)

Χρηματοδότηση με επιτόκιο από 0,35% για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων

Τα χαμηλότοκα δάνεια από το ΤΑΑ μπορούν να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση επενδύσεων για την αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς εξασφαλίζουν ένα σταθερό επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια.

Οφέλη χρηματοδότησης
✅ Χαμηλό και σταθερό επιτόκιο από 0,35%
✅ Διάρκεια δανείου έως 15 έτη
✅ Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη

Ενδεικτικές δαπάνες που χρηματοδούνται

Δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης
• Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ φωτοβολταϊκά συστήματα)
• Ηλεκτρικοί σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τους χώρους του ξενοδοχείου
• Αντλίες θερμότητας – αγορά και εγκατάσταση αποδοτικού συστήματος θέρμανσης και ψύξης
• Αγορά τεχνολογικών λύσεων εποπτείας και ελέγχου της κατανάλωσης των συστημάτων κλιματισμού, φωτισμού και άλλων
• Συστήματα παρακολούθησης της ηλεκτρικής κατανάλωσης του κάθε δωματίου
• Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου λειτουργιών κοινόχρηστων χώρων για τον φωτισμό, τη θέρμανση και ψύξη, την ποιότητα αέρα και συστήματα εξαερισμού, την κατανάλωση ζεστού νερού και την ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων
Δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης
• Συστήματα διαχείρισης ξενοδοχειακής μονάδας για τιμολογήση, internet bookinγ και e-Billing
• Χρήση εξελιγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως Cloud σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείων, διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (API) και με τρίτα συστήματα, π.χ. passport scanner, mobile check-in, POS κ.λπ.
• Λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για άμεση αποστολή τιμολογίων, την άμεση έκδοση τιμολογίων ανά πάσα στιγμή και άμεση αποστολή τους, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των cloud εφαρμογών.
• Αγορά εφαρμογής μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία, για την ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων τμήματος ανθρώπινου δυναμικού σε μια ενιαία βάση.

Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα
Αλλαγές στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

Για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στα υποέργα της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥπΑΑΤ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 510 εκατ. ευρώ, προβλέπουν οι τροποποιητικές υπουργικές αποφάσεις.
Οι αποφάσεις που τροποποιούνται είναι:
1.Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ
2.Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 18/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ
3.Πράσινος αγρο-τουρισμός
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 5/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ
4.Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 31/08/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ
5. Γενετική Βελτίωση Ζώων
Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 27/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022
Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Ενεργειακές κοινότητες
Μπροστά σε μία εφιαλτική ενεργειακή κρίση που εξελίσσεται για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, όπου σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται το ένα τέταρτο του μισθού για να πληρωθεί ένας λογαριασμός ρεύματος οι ενεργειακές κοινότητες ως θεσμός είναι μία Σωτήρια λύση για να μειωθεί το κόστος στο ελάχιστο.

Ο κάθε καταναλωτής μπορεί να γίνει και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, και να επωφεληθεί από τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού.

Η απόσβεση μιας μικρής επένδυσης μπορεί να γίνει μέσα σε 3-4 χρόνια. Αν σκεφτεί κανείς ότι η επένδυση σε μία κατοικία η απόσβεση από τα ενοίκια γίνεται σε 20 30 χρόνια, τότε η επένδυση στην ενέργεια μέσα από τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς είναι λίαν συμφέρουσα και επωφελής.

Επιπλέον, είναι δυνατόν η επένδυση του ενεργειακού συνεταιρισμού να χρηματοδοτηθεί και να επιδοτηθεί μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο.

Μέσα σε αυτό το Πλαίσιο όλες οι συλλογικότητες και ιδιαίτερα οι ομοσπονδίες συλλόγων και Συνεταιρισμών μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να καθοδηγήσουν τα μέλη τους για τη σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων.

Γιατί η μεγαλύτερη δυσκολία είναι στην οργάνωση μια συνεργατικής κοινότητας και όχι στην τεχνολογία η οποία είναι διαθέσιμη.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο που συνήθως δημιουργείται για τις ενεργειακές κοινότητες δεν χρειάζεται εργατικό προσωπικό για να λειτουργήσει.

Χρειάζεται μόνο οργανωτική συμβουλευτική για να μπουν μπροστά οι διαδικασίες.

Το ΙΝΜΕΚΟ είναι ένας φορέας μελετών και συμβουλευτικής για την κοινωνική οικονομία, με σημαντική εμπειρία στη συμβουλευτική δήμων και συλλογικοτήτων, οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για θεσμούς και εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τις ενεργειακές κοινότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, εάν θέλετε να οργανώσετε και εσείς μία διαδικτυακή συζήτηση για τις ενεργειακές κοινότητες για τα βήματα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε απευθυνθείτε στο ΙΝΜΕΚΟ.
Email: inmeko@otenet.gr
Thl. 210 8813760
Η πλατφόρμα συνεργατική κοινωνία (https://coopsociety.gr/), είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλους τους φορείς κοινωνικής οικονομίας και οργανώσεις της κοινωνίας Πολιτών. Στοχεύει σε μια κοινοπραξία και ένα κοινό εκθεσιακό χώρο ιδεών, συμβουλευτικής, και προϊόντων για εκατοντάδες φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις. Στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου και στη συνεισφορά ψηφιακού περιεχομένου από ένα εκτεταμένο δίκτυο στο διαδίκτυο. Στην δημιουργία μιας κοινωνικής αγοράς χωρίς μεσάζοντες.
Αν είστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να διαγραφείτε, απαντήστε με την ένδειξη “UNSUBSCRIBE”
To unsubscribe, please reply with the word “UNSUBSCRIBE” in the subject line.