ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
 

Άρθρο 1ο 

Προοίμιο 

Εμείς, οι ομοσπονδίες, τα δίκτυα και οι ενώσεις κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που πραγματοποιήσαμε το «Ανοικτό συνέδριο κοινωνίας πολιτών για την κοινωνική οικονομία» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 10-11-12 Ιουνίου 2016.

Αποφασίσαμε την δημιουργία ενιαίου χώρου έκφρασής μας για την συγκρότηση του συλλογικού κοινωνικού υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Ταυτοχρόνως στο συνέδριο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

 • · Στο συνέδριο καταγράφηκε ως γεγονός πρώτη φορά  η θερμή ανταπόκριση και την συμμετοχή των ομοσπονδιών και δικτύων της κοινωνίας πολιτών, των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, αλλά και απλών πολιτών το αίτημα για ενότητα του χώρου. 
 • · Διαπιστώθηκε από όλους τους συντελεστές  απουσία αποτελεσματικής πολιτικής για  την καταπολέμηση της ανεργίας και φτώχειας και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και προτάθηκαν  διαδικασίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος στις οποίες να εμπλέκονται ενεργά οι ίδιες οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό. 
 • · Διαπιστώσαμε την ανάγκη διαμόρφωσης των συνθηκών, για τη σύνθεση των κατακερματισμένων υλικών και ανθρώπινων πόρων, βάσει ων οποίων μπορούν να αναπτυχθεί η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
 • · Αναγνωρίσαμε την ανάγκη δημιουργίας ενός κινήματος συνεργατισμού από όλους τους πολίτες και όλες τις συλλογικότητες μέσα από διαδικασίες αυτοοργάνωσης και αυτονομίας.
 • · Διαπιστώσαμε την ανάγκη ανάδειξης του αναξιοποίητου πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου, του κοινωνικού κεφαλαίου των χιλιάδων μικρών συλλογικοτήτων  της χώρας και των εθελοντών πολιτών.
 • · Διαπιστώσαμε την πρόθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά και των μεγάλων Δήμων της χώρας για θεσμική συνεργασία με τους φορείς που συγκροτούν το υποκείμενο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
 • · Θεωρούμε ότι, ο θεμελιώδης θεσμός για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας είναι η συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από την αλληλέγγυα οργάνωση και προσφορά της ίδιας κοινωνίας των πολιτών.
 • · Διαπιστώσαμε τέλος την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για την ιδρυτική πράξη σύστασης κοινωνικού εταίρου για την κοινωνική οικονομία.

Αποφασίσαμε με το παρόν σύμφωνο θεσμικής συνεργασίας τη δημιουργία της  συνομοσπονδίας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα, ώστε αυτή να διευρυνθεί και να αποτελέσει τον ισότιμο κοινωνικό εταίρο που θα διαβουλεύεται με την τοπική  Αυτοδιοίκηση,  με την πολιτεία, με την Ε.Ε., με τα διεθνή δίκτυα και τους διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 2ο

Πλαίσιο συνεργασίας με Τ.Α:

 • · Προτείνουμε μια γέφυρα συνεργασίας του ενιαίου χώρου της κοινωνικής οικονομίας, με τους ΟΤΑ για την δημιουργική αλληλεπίδραση των δύο χώρων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
 • · Για να γίνει εφικτός αυτός ο στόχος προτείνουμε τη δημιουργία «Δικτύου των ΟΤΑ για την κοινωνική οικονομία».

 • · Ειδικότερα, για τη θεσμική συνεργασία των ΟΤΑ και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών  επιχειρήσεων προτείνουμε ως θεσμικό εργαλείο τις αποκεντρωμένες «Τοπικές Κοινωνικές Συμπράξεις».

 • · Οι τοπικές κοινωνικές Συμπράξεις, συγκροτούν ενώσεις, από τοπικές συλλογικότητες, κοινωνικά δίκτυα, συνεταιρισμούς  και δομές των ΟΤΑ σε κάθε δήμο.
 • · Κάθε Σύμπραξη μπορεί να συσταθεί με ένα τοπικό Σύμφωνο, ένα τοπικό «κοινωνικό συμβόλαιο». Οι Συμπράξεις μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δομών στους δήμους με νέες μορφές οργάνωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • · Δομές οι οποίες μπορούν να κατευθύνουν και να συμβουλεύσουν στη συγκέντρωση κοινωνικού και διανοητικού κεφαλαίου, αλλά και χρηματικού επενδυτικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή της κοινότητας.
 • · Παράλληλα, είναι αναγκαίος ένας μηχανισμός δικτύωσης και οργάνωσης που οφείλει να εξυπηρετεί το σύνθετο έργο της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων και της αξιοποίησης των ανενεργών υλικών πόρων και της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων από όλες τις πλευρές – πολίτες, καταναλωτές, επαγγελματίες, παραγωγοί, κοινωνικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 3

Οι άμεσοι στόχοι μας είναι:

 • · Η καθιέρωση  ετήσιου συνεδρίου με θέμα την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας αλλά και άλλων μετασυνεδριακών εκδηλώσεων.
 • · Να αναλάβουμε πρωτοβουλία για την  δημιουργία ηλεκτρονικής Πλατφόρμας συνεργατισμού των πολιτών, με στόχο ένα δίκτυο αλληλέγγυας συμβουλευτικής μεντόρων και συμβούλων για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • · Προτείνουμε στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά ιδρύματα την διαμόρφωση ενός πεδίου έρευνας για τη κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και τη καθιέρωση σχετικού αντικειμένου σπουδών.
 • · H επεξεργασία   κοινών υπομνημάτων προς τα αρμόδια υπουργεία για την ένταξη μέτρων υπέρ της κοινωνικής οικονομίας στα επιχειρησιακά τους προγράμματα.
 • · Η άμεση προετοιμασία του καταστατικού ίδρυσης της συνομοσπονδίας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην χώρα, που θα διοικείται από τους εκπροσώπους των δευτεροβάθμιων οργανώσεων.

Όλες οι ομοσπονδίες και τα δίκτυα  που διοργανώσαμε το συνέδριο συμφωνουύμε σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, αναλαμβάνοντας  από κοινού την ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών, για τη συγκρότηση υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας ώστε, να αποτελέσει ισότιμο κοινωνικό εταίρο.