Στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τα ανοικτά προγράμματα επιδοτήσεων καθώς και αυτά που αναμένονται άμεσα, ακολουθεί μία επιγραμματική παρουσίαση τους.

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί. Ποσοστό επιδότησης: 90%. Υποβολές έως 31/10/2022

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί. Ποσοστό επιδότησης: 35%-70%.  Υποβολές έως 31/12/2022

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί. Ποσοστό επιδότησης: 90% – 100%. Υποβολές έως 31/10/2022

  • Αναπτυξιακός Νόμος – Καθεστώς «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ»

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί με ΚΑΔ 10-35 & 52.29. Ποσοστό επιδότησης: 25%-70%. Υποβολές έως 31/10/2022

  • Αναπτυξιακός Νόμος – Καθεστώς «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί με ΚΑΔ 55. Ποσοστό επιδότησης: 25%-70%. Υποβολές έως 05/12/2022

  • Αναπτυξιακός Νόμος – Καθεστώς «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ»

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί με ΚΑΔ 01-01.64 (Πρωτογενής Παραγωγή) & 10.1-11.07, 13.10, 20.53, 21.20 (Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων). Ποσοστό επιδότησης: 25%-70%. Υποβολές έως 30/12/2022

  • Δ.ΥΠ.Α – Πρόγραμμα «Δεύτερης Επαγγελματικής Ευκαιρίας»

Δικαιούχοι: Άνεργοι,πρώην αυταπασχολούμενοι. Ποσοστό επιδότησης: 100%    Ανοικτό έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

  • Δ.ΥΠ.Α – Πρόγραμμα «Προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας»

Δικαιούχοι: Κερδοσκοπικοί και μη Κερδοσκοπικοί Φορείς που επιθυμούν να προσλάβουν ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών. Κάλυψη στο 100% του μισθολογικού κόστους των νεοπροσλαμβανόμενων. Ανοικτό έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

  • Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και νέες Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και Ατομικές Επιχειρήσεις) με ΚΑΔ 10.1-11, 13-18, 20-33 & οι 35, 38, 52, 58, 71, 89 με εξαιρέσεις Ποσοστό επιδότησης: 35%-70%. Υποβολές από 23/11/2022 έως 23/01/2023

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΕΠΙΧΕΙΡΩ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί στους τομείς του τουρισμού, υποηρεσιών και εμπορίου Ποσοστό επιδότησης: 40%-50%. Υποβολές αναμένονται στο τέλος του 2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δάνεια με εγγύηση δημοσίου 80% και επιδοτούμενο επιτόκιο

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις καλέστε μας στα τηλέφωνα 2108813760 kai 6989865476 mail inmeko@otenet.gr για συμβουλευτική  kai ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ για το πρόγραμμα που ενδιαφέρεστε, μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας.