Η πιο συμφέρουσα επένδυση για ένα νοικοκυριό στις παρούσες συνθήκες είναι η ενεργειακή του αυτονομία.  Να παράγει δηλαδή και να καταναλώνει το δικό του ρεύμα μέσα από τη νέα τεχνολογία των φωτοβολταϊκών με την οργάνωση «ενεργειακών κοινοτήτων».  Αυτή είναι μία νέα Τάση σε όλη την Ευρώπη μετά την επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης.Με αυτόν τον τρόπο μίας επένδυσης που υπολογίζεται της τάξεως των πέντε χιλιάδων ευρώ μπορεί να καλύψει τις δαπάνες ενός σπιτιού και να γίνει απόσβεση μέσα σε τρία χρόνια. Αν σκεφτεί ότι μία επένδυση για την αγορά ενός σπιτιού έχει ως μέσο όρο απόσβεσης 25 ετών, η απόσβεση της ενεργειακής αυτονομίας μιας κατοικίας μπορεί να γίνει μέσα σε τρία-τέσσερα χρόνια. 

Γιατί όμως να επενδύσει κάποιος σε ενεργειακή κοινότητα και όχι να κάνει μία εγκατάσταση στη δική του στέγη; 

Πρώτα από όλα γιατί δεν έχουν όλοι δική τους στέγη ιδιαίτερα όταν ζουν σε πόλεις και πολυκατοικίες. δεύτερον γιατί μέσα από μία οικονομία του συνεταιρισμού το κόστος εγκατάστασης είναι φθηνότερο. τρίτο γιατί οι ενεργειακές κοινότητες έχουν ορισμένες προνόμια και μπορούν να επιβληθούν το κόστος εγκατάστασης.  Το πρόβλημα όμως με τις «ενεργειακές κοινότητες» που στην ουσία είναι ενεργοί συνεταιρισμοί είναι ότι έχουν μία επιχειρηματική περιπλοκότητα και χρειάζονται οργανωτική τεχνογνωσία για να προχωρήσει η διαδικασία.  Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να γίνουν μέλη του ενεργειακού συνεταιρισμού και να συμμετέχουν σε μία οργανωτική συλλογικότητα που αποτυπώνεται σε ένα καταστατικό το οποίο εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο και το ΓΕΜΗ. 

ü χρειάζεται επίσης ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

ü μία ενεργειακή Μελέτη 

ü Περιβαλλοντική και πολεοδομική αδειοδότηση Εγκατάστασης 

ü έγκριση σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ 

ü δημιουργία φακέλου υποψηφιότητας για επιδότηση της επένδυσης 

Όλες αυτές οι διαδικασίες απαιτούν χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.  Υπολογίζεται ότι χρειάζεται ένα ολόκληρο έτος μέχρι την εγκατάσταση και τη σύνδεση των νοικοκυριών με το λεγόμενο “εικονικό συμψηφισμό” του ηλεκτρικού ρεύματος ίδιας παραγωγής- κατανάλωσης .  Όλες αυτές οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ένας ενεργειακός συνεταιρισμός και μία εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν γνωρίζουν οι πολίτες που δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα με το ζήτημα.  Τις γνωρίζουν οι επιχειρήσεις του χώρου και για αυτό οι περισσότερες κοινότητες που έχουν ιδρυθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας είναι προσχηματικές και ελέγχονται από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για κερδοσκοπία στο χώρο αυτό.  Οι ενεργειακές κοινότητες όμως θεσπίστηκαν για την ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών προκειμένου να μειώσουν στο ελάχιστο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.  Οι φορείς που μπορούν να προωθηθούν αντικειμενικά τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς είναι οι υφιστάμενες συλλογικότητες ομοσπονδίες και συνεταιρισμοί που μπορούν Τοπικά να συγκροτηθούν με βάση την συλλογική εμπιστοσύνη Ενεργειακές κοινότητες.  Η pesco ως φορέας Ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ συλλογικοτήτων και ομοσπονδιών Έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς που προτίθενται να συγκροτήσουν ενεργειακούς συνεταιρισμούς.
Το ΙΝΜΕΚΟ διεξάγει κάθε δεκαπενθήμερο ανοιχτές συζητήσεις «τηλεδιάσκεψη» για θέματα συμβουλευτικής κοινωνικής δραστηριότητας, ενεργειακών κοινοτήτων, και καινοτόμων πρωτοβουλιών στην κοινωνική οικονομία. Παρέχει επίσης συμβουλευτική υποστήριξη στους Δήμους που έχουν την πρόθεση να συνεργαστούν με τα άτομα της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία ενεργειακών Συνεταιρισμών που συμμετέχουν και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλευτική απευθυνθείτε στο ΙΝΜΕΚΟ «Ινστιτούτο μελετών κοινωνικής οικονομίας» mail: inmeko@otenet.gr  

Τηλ. 2108813760, 6989865476