Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα: www.efka.gov.gr Επιλέγετε:
Βεβαιώσεις Εισφορών e-ΕΦΚΑ Βεβαιώσεις

Εισφορών π. ΟΓΑ Βεβαιώσεις Εισφορών

π. ΟΑΕΕ Βεβαιώσεις Εισφορών π. ΤΣΜΕΔΕ

Βεβαιώσεις Εισφορών π. ΤΣΑΥ Βεβαιώσεις Εισφορών τ.ΤΑΝ, τ.ΤΕΑΔ, τ.ΤΥΔΑ, τ.ΤΥΔΕ, τ.ΤΥΔΠ, τ.ΤΥΔΘ, τ.ΤΥΣ Απαραίτητα στοιχεία: ΑΦΜ ΑΜΚΑ