Εισέρχεσθε στην ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poinikometroo/antigraphopoinikoumetroou

Απαραίτητα στοιχεία:

  • προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet
  • αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου
  • προαιρετικά την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email)

Το αντίγραφο θα το λάβετε, μετά από ειδοποίηση, και σε δεύτερο χρόνο στο gov.gr στην Θυρίδα Πολίτη.

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι έως και 3 μήνες.