Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα: http://apps.ogaservices.gr/apps/index.php/bebaiwsi_oik συμπληρώνετε την αίτηση.

Απαραίτητα στοιχεία:

AMKA 

ΑΦΜ
ΕΠΙΔΟΜΑ

ΟΙΚ. ΈΤΟΣ

 

Αρμόδιος φορέας: OPEKA