Εισάγετε τον σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotitabebaiosisofeilis

Βήματα:

  1. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ.
  2. Εισάγω τον τετραψήφιο κωδικό της Δ.Ο.Υ.
  3. Συμπληρώνω τον αύξοντα αριθμό της Βεβαίωσης οφειλής στο πεδίο «Α/Α Βιβλίου Κατ/σης»

  4. Συμπληρώνω το έτος έκδοσης
  5. Επιλέγω «Αναζήτηση»

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.