Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα: https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotitabebaiosisperimiofeilistelonkykloforias

Βήματα:

  1. Συμπληρώνω τον Α.Φ.Μ.
  2. Συμπληρώνω τον αριθμό κυκλοφορίας
  3. Συμπληρώνω τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης
  4. Πατάω Αναζήτηση

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους