Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα: https://apps.ogaservices.gr/apps/index.php/bebaiwsi_synt

Βήματα:

Συμπληρώνετε τα εξής στοιχεία:

AMKA 

AM (EFKA) ΟΓΑ – ΟΠΕΚΑ

ΑΦΜ

Φορολογικό έτος

 

Εναλλακτικά εισέλχεσθε στην πλατφόρμα: https://mitos.gov.gr/index.php

Αρμόδιος φορέας: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ