Για την έκδοση e-παραβόλου μπαίνετε στην ιστοσελόδα: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm

Για την έκδοση και πληρωμή e-Παραβόλου θα χρειαστεί να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

  1. Φορέα-Κατηγορία-Τύπο του παραβόλου

  2. ποσό (δεν απαιτείται σε περίπτωση που το παράβολο έχει σταθερή τιμή)
  3. ΑΦΜ, Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, του ατόμου για λογαριασμό του οποίου ζητείται η έκδοση
  4. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (27 ψηφία) στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό σε περίπτωση επιστροφής (απαιτείται δήλωση ΑΦΜ)

Αρμόδιος φορέας: gsis.gr