Κατάρτιση σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες έκανε μεγάλο “θόρυβο” ανάμεσα στους ανέργους από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου που έκλεισαν οι αιτήσεις

Αφορά 80.000 ανέργους και το κονδύλι είναι εξασφαλισμένο από το ταμείο ανάκαμψης. Η ΔΥΠΑ κάνει προσπάθειες να επικοινωνηθεί με τον καλύτερο τρόπο και πιο διευρυμένα αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο εμπεριέχει εξ αποστάσεως αλλά και ένα μικρό κομμάτι δια ζώσης κατάρτισης.

Το ύψος της επιδότησης ορίζεται στα 1000 ευρώ.

 

Έως τα τέλη σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι ενδιαφερόμενοι να διαλέγουν μέσω του voucher.gov.gr φορείς κατάρτισης  

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να είναι άνεργοι
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

Οι Πάροχοι Κατάρτισης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ.) μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά» μέχρι και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, ώρα 23:59.