προδημοσίευση

για σύνδεση φωτοβολταϊκών με μπαταρία και ισχύ πάνω από 10 MW από επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες και τη σύνδεση των έργων τους στην υψηλή τάση ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παράγουν την ενέργεια που θα καταναλώνουν και να συμψηφίζουν με εικονικό συμψηφισμό. Συγκεκριμένα, στόχος είναι να λυθεί το θέμα του κορεσμού των δικτύων, ενώ αναφέρεται πως το επιδοτούμενο σύστημα θα ισχύει και για τη χαμηλή και μέση τάση, αλλά εκεί είναι πιο κορεσμένα τα δίκτυα.

«Για αυτό θα υπάρχει δυνατότητα εικονικού συμψηφισμού και στην υψηλή τάση, ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες ή χιλιάδες ΜΜΕ επιχειρήσεις να συνδεθούν και εκεί τα επιμελητήρια θα παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί θα είναι οι φορείς που θα συνδέσουν τις επιχειρηματικές ομάδες», τόνισε σχετικά ο κ. Σκρέκας.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, το σχετικό σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 27/2.

Πώς θα λειτουργήσουν

Όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι ενεργειακές κοινότητες θα έχουν τη μορφή συνεταιριστικών οργανώσεων και θα μπορούν να έχουν δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπροσώπηση.

Παράλληλα, οι ενεργειακές κοινότητες που έχουν ήδη ιδρυθεί με βάση προηγούμενο νόμο του 2018 μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν ή να μετατραπούν σε Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, η Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι αστικός συνεταιρισμός που δεν έχει ως πρωταρχικό σκοπό το οικονομικό κέρδος, αλλά την προσφορά στα μέλη της και στις τοπικές περιοχές, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους.

Μέλη Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας είναι:

  • φυσικά πρόσωπα,
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,
  • επιχειρήσεις που ανήκουν 100% σε ΟΤΑ,
  • μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι μάλιστα μπορούν να συμμετέχουν σε μια ή περισσότερες Κοινότητες ως μέλη, ανεξαρτήτως αν στην ίδια Κοινότητα συμμετέχουν και μέλη που ανήκουν στον ίδιο αγροτικό συνεταιρισμό.

Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει μια ή περισσότερες συνεταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, 20%, εκτός από τους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτούς, που μπορούν να συμμετέχουν σε ποσοστό έως και 40%.