Η τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω των ν.4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 δημιούργησε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ωστόσο, μετά την εν λόγω αναδιάρθρωση οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με πτυχίo «φάντασμα» καθώς τα ιδρύματά τους καταργήθηκαν χωρίς όμως να προβλεφθούν διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης των παλαιών πτυχίων με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών.  

Σε όλη την Ευρώπη οι τίτλοι σπουδών που παρέχονται από τα Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών θεωρούνται ως προς όλες τις συνέπειες ισότιμοι των τίτλων σπουδών των υπόλοιπων Πανεπιστημίων. Παρά ταύτα,  τα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), όντας προγράμματα σπουδών ιδρυμάτων με κοινή αποστολή με τα υπόλοιπα  Α.Ε.Ι., προσομοίαζαν περισσότερο, κατά ποσοστό άνω του 90%, τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών Πανεπιστημίων και λιγότερο αυτά των Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών του εξωτερικού, όπως τα Fachhochschule.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούν, οι υψηλές αξιολογήσεις των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με κυριότερα παραδείγματα το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι Λάρισας όπου κρίθηκαν ως «Άξια Αναφοράς – Worthy of Merit».

Παρά λοιπόν το υψηλό επίπεδο σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή εξομοίωση των πτυχίων των εν λόγω ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν και μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.), είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα πανεπιστήμια. Κατά συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν. 4521/2018, ν. 4559/2018, ν.4589/2019 και ν. 4610/2019 είναι η μετατροπή των τμημάτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε πανεπιστημιακά τμήματα, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για τους αποφοίτους παλαιοτέρων ετών.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των πρώην ΑΕΙ Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) κατά την μετονομασία των ιδρυμάτων τους σε “Πανεπιστήμια” και την αντίστοιχη αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών που ακολούθησε, κλήθηκαν να δώσουν, κατά μέσο όρο, μόνο τρία με πέντε μαθήματα επιπλέον. Εξαίρεση αποτελούν οι σχολές των μηχανικών οπού προστέθηκε ένα επιπλέον έτος τοποθετώντας τον νέο τίτλο σπουδών στο επίπεδο εφτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Για ποιον λόγο λοιπόν εξαιρούνται από την εν λόγω διαδικασία τόσο οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. όσο και οι εγγεγραμμένοι ν+2 φοιτητές παλαιοτέρων ετών την στιγμή μάλιστα που κατά το παρελθόν έχουν θεσμοθετηθεί διαδικασίες εξομοίωσης/αντιστοίχισης ακόμα και για ανώτερες σχολές των 2 ή 3 ετών, άλλης αποστολής και άλλης βαθμίδας, όπως στις περιπτώσεις των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών;

Σύσσωμη η αντιπολίτευση, δεκάδες φορείς και εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτοι έχουν επανειλλημένα τοποθετηθεί υπέρ της κύρωσης διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019. Για ποιο λόγο λοιπόν η υφιστάμενη κυβέρνηση, μετά από  τέσσερα έτη θητείας, εξακολουθεί να κωφεύει απέναντι στο πάγιο και δίκαιο αυτό αίτημα των αποφοίτων;

ΠΟΣΟ ΚΟΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ;

 • Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) και του Ι.Ο.Β.Ε. (ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), από ιδρύσεώς τους έως και σήμερα, εκτιμάται άνω των 400.000.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ; ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;

 • Στο παρελθόν, σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις μετεξέλιξης ή πανεπιστημιοποίησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θεσμοθετήθηκε διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των παλαιών πτυχίων με τα νέα πανεπιστημιακά, όπως η περίπτωση της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών, των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.), των διετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κτλ..
 • Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, αποτελεί κατάφορη αδικία για εκατοντάδες χιλιάδες απόφοιτους, πόσο μάλλον όταν βάσει:

α) του Συντάγματος (άρθρο 16 παρ. 5),

β) των νόμων 2916/2001, 3549/2007, 4001/2011, 4485/2017 και 4957/2022

γ) της Συνθήκης της Bologna,

δ) των διεθνών ακαδημαϊκών προτύπων, κατηγοριοποιήσεων και ορισμών (UNESCO ISCED 2011),

ε) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων,

στ) των επίσημων εθνικών δηλώσεων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ιδρύματα με προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκού προσανατολισμού και απολύτως ισότιμων των πανεπιστημιακών,

ζ) των θετικών (Positive Evaluation) ή άριστων (Worthy of Merit) εξωτερικών αξιολογήσεων της ΑΔΙΠ,

η) των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ 297/2005, 68/2012, 105/2021,

τα εν λόγω Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεωρούνται υψηλού επιπέδου και απολύτως ισότιμα των Πανεπιστημίων.

 • Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. κατά παράβαση όλων των ανωτέρω έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του δημοσίου μόνο για θέσεις της κατηγορίας ΤΕ, κατηγορία που αφορά σε απόφοιτους ανώτερης βαθμίδας επαγγελματική ή άλλης ειδικής εκπαίδευσης, κατά το άρθρο 16 παράγραφο 7 του Συντάγματος, και όχι απόφοιτος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Επιπλέον, μετά την ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, την κατάργηση των περισσοτέρων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. καθώς και την προσφάτως θεσπισμένη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε απόφοιτους Ιδιωτικών Κολλεγίων, παρατηρείται σταδιακή μείωση των ΤΕ θέσεων που προκηρύσσονται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις του δημοσίου, περιορίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο την δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στις εν λόγω διαδικασίες.
 • Η απουσία διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης συμβάλλει τόσο στη διαιώνιση της αυθαίρετης, αντισυνταγματικής και κατά των ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων διάκρισης ανάμεσα σε ισότιμα πτυχία της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης, όσο και στην διατήρηση του μείζονος προβλήματος του Brain Drain που αντιμετωπίζει η χώρα.
 • Η μη θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης ή εξομοίωσης προκαλεί επιπλέον προβλήματα στο κύρος των πτυχίων διότι μας καθιστά απόφοιτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν υπάρχουν πια. Ως εκ τούτου, δημιουργούνται επιπλέον δυσκολίες στην αναγνώριση των πτυχίων μας τόσο από τον επαγγελματικό όσο και από τον ακαδημαϊκό τομέα του εξωτερικού.
 • Δεν νοείται μετεξέλιξη/αλλαγή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποκλίνοντα τρόπο από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες και πρακτικές. Υπενθυμίζεται πως όλα τα Α.Ε.Ι. της Ε.Ε. που ανήκουν στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων είναι, ως προς όλες τις συνέπειες, ισότιμα μεταξύ τους και ότι σε κάθε αλλαγή του status ενός Ευρωπαϊκού Α.Ε.Ι. θεσμοθετείται επιπλέον και διαδικασία αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων.
 • Στους εγγεγραμμένους φοιτητές που προέρχονται από Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και δεν είχαν συμπληρώσει το “ν+2” έτος σπουδών κατά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, εφόσον το επιλέξουν, δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του νέου τίτλου σπουδών, στις πλείστες των περιπτώσεων με την παρακολούθηση ορισμένων επιπλέον μαθημάτων. Γιατί από την εν λόγω διαδικασία να εξαιρούνται τόσο οι εγγεγραμμένοι φοιτητές που έχουν περάσει το “ν+2”  έτος σπουδών όσο και οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών; Καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για αντισυνταγματική διάκριση ανάμεσα σε πολίτες ίσων προσόντων που εισήχθησαν στα ίδια τμήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και παρακολούθησαν ή παρακολουθούν ακριβώς τα ίδια ή απολύτως αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.
 • Η διαδικασία αντιστοίχισης ή εξομοίωσης δεν θα επιφέρει ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος, διότι θα αφορά μόνο εκείνους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας σε όποια μισθολογική ή άλλη αξίωση.
 • Καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως νομικό, ακαδημαϊκό ή άλλο αντεπιχείρημα κατά της θέσπισης διαδικασιών αντιστοίχιση/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Πρόκειται για θεσμοθέτηση διαδικασίων αντιστοίχισης/εξομοίωσης τίτλων σπουδών και ως εκ τούτου δεν θίγονται ούτε χρήζουν αλλαγής ο υπαλληλικός κώδικας, το προεδρικό διάταγμα που αφορά στο προσοντολόγιο ή τα όποια εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αποτελεί αίτημα 40 και πλέον φορέων, 400 χιλιάδων αποφοίτων και όλων των κομμάτων της Βουλής.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

 • Δεν πρόκειται να υπάρξει αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έχουν κατατεθεί ήδη επερωτήσεις και αναφορές από όλους τους πολιτικούς φορείς εντός του κοινοβουλίου (ΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛΚΚΕΜΕΡΑ25ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ).
 • Λόγω του ότι προτείνονται, τόσο απο τους Συλλόγους Αποφοίτων όσο και από την αντιπολίτευση, ολιστικές προτάσεις νομικού και ακαδημαϊκού ερείσματος που προβλέπουν διαδικασίες και προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες των αποφοίτων, δεν θίγονται συμφέροντα τρίτων (επαγγελματικά, συντεχνιακά κλπ.).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Ερώτηση των Συλλόγων Αποφοίτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο Άγγελο Συρίγο σε τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 09/06/2021 και την Τετάρτη, 15/03/2023: Προτίθεστε να προχωρήσετε στην κύρωση διατάξεων που να κατοχυρώνουν την αντιστοίχιση/εξομοίωση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την κύρωση των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 και αν ναί πότε;

Απάντηση Υφυπουργού Παιδείας: Ο Υφυπουργός για το θέμα της αντιστοίχισης των πτυχίων απάντησε πως αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί αφού προηγηθούν τα κάτωθι:

 1. Η ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της αξιολόγησης όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι., όπως η αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών απ’ όλα τα νέα τμήματα που προέκυψαν απο την τελευταία ριζική αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023.
 2. Η εκκίνηση της αξιολόγησης των τμημάτων των πανεπιστημίων με έμφαση σε αυτά που προήλθαν από τα πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ., η οποία, όπως εκτιμάται, θα διαρκέσει τούλαχιστον ένα με ενάμιση έτος.
 3. Τέλος, όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία θα μπορέσει η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης διαδικασίας αντιστοίχισης των πτυχίων. Αν τελικά προβεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην εν λόγω ενέργεια, θα εξεταστεί το επίπεδο αλλά και η συνάφεια των παλαιών προγραμμάτων σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με αυτά των νέων ακαδημαϊκών δομών και θα θεσμοθετηθούν οι ανάλογες διαδικασίες ανά περίπτωση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Σήμερα δεν υπάρχουν ενεργά τμήματα Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα και βάσει του ισχύοντος νόμου, μπορεί η Πολιτεία να προχωρήσει στην επίλυση του θέματος. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υπ.Π.Ε.Θ.) της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία επιτρέπει την αντιστοίχιση και ισοτίμηση με την ακόλουθη σταδιακή προσέγγιση:

Α. Το Υπουργείο θα ορίσει επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ήτοι καθηγητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίες θα μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών Τμημάτων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) ανά γνωστική περιοχή και θα τα συγκρίνουν με αντίστοιχα προγράμματα πανεπιστημιακών Τμημάτων. Η σύγκριση ενδεχομένως να καταλήξει σε επιπλέον μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστεί ένας απόφοιτος Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα, ώστε να αντιστοιχίσει και να ισοτιμήσει το πτυχίο του με αυτό που παρέχεται από το πανεπιστημιακό αντίστοιχο Τμήμα. Θα υπάρξουν ενδεχομένως διαφοροποιήσεις ως προς το πλήθος των μαθημάτων για τους αποφοίτους προγραμμάτων σπουδών παλαιότερων ετών, σε συνάρτηση με τις διαχρονικές αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.).

Β. Μετά την ανακοίνωση των επιπλέον μαθημάτων που απαιτούνται για κάθε πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικού Τομέα Τ.Τ.. ώστε να αντιστοιχιστεί με παρόμοιο πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημιακού Τομέα (Π.Τ.), το Υπ.Π.Ε.Θ. θα ορίσει τρία ή και παραπάνω εξεταστικά κέντρα που θα φιλοξενούνται από δομές υπαρχόντων Πανεπιστημίων, ώστε να καλύπτεται γεωγραφικά με ικανοποιητικό τρόπο η επικράτεια.

Γ. Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι), που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία της αντιστοίχισης, εφόσον συνίσταται από τις προαναφερθείσες επιτροπές η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, θα μπορούν άμεσα, χωρίς διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων, να δηλώνουν δύο φορές τον χρόνο την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε ένα από τα ανακοινωθέντα εξεταστικά κέντρα και θα τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνουν την αντιστοίχιση σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Δ. Τα θέματα στις εξετάσεις θα μπαίνουν από κεντρική επιτροπή εξετάσεων ανά πρόγραμμα σπουδών ή γνωστική περιοχή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΚΕ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το παρόν σχέδιο νόμου προκύπτει μια εκ νέου πολύ-κατηγοριοποίηση Τμημάτων, πτυχίων και αποφοίτων. Στο νέο αυτό τοπίο προστίθεται μάλιστα μια επιπλέον κατηγορία, αυτή των αποφοίτων Τμημάτων ΑΤΕΙ (όπως προέκυψαν με το Νόμο 2916/2001) προηγούμενων χρόνων από την ισχύ του νόμου. Η παραπάνω τροπολογία λαμβάνει μέτρα ώστε να αρθεί αυτή η πολύ-κατηγοριοποίηση αποφοίτων πάνω στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο. Με την τροπολογία εξισώνονται έτσι αυτόματα οι απόφοιτοι Τμημάτων των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με τους αντίστοιχους απόφοιτους των νέων Τμημάτων που προκύπτουν, με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά Τμήματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του ως άνω σχεδίου νόμου προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

Απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΤΕΙ που συγχωνεύονται με Πανεπιστημιακά Τμήματα και έχουν αποφοιτήσει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και εγγεγραμμένοι φοιτητές ανεξαρτήτως έτους σπουδών, λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με τα νέα πτυχία που θα προκύψουν από τα αντίστοιχα Τμήματα των παραπάνω Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την αντιστοιχία που ορίζει ο νόμος σε κάθε περίπτωση. Για τους απόφοιτους προ του 2001 και για απόφοιτους Τμημάτων 4ετούς που εξισώνονται με τον παρόντα νόμο με Τμήματα 5ετούς φοίτησης, μπορεί να προβλέπεται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων, που θα ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του Πανεπιστήμιου. Ο κύκλος μαθημάτων για τους απόφοιτους ειδικότερα παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, αποκτούν αυτόματα όλα τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την παραπάνω ισοτίμηση του πτυχίου τους.

Για τους απόφοιτους και εγγεγραμμένους φοιτητές των Τμημάτων εκείνων που συγχωνεύονται με αποτέλεσμα να προκύπτουν Τμήματα σε νέα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία δεν προϋπήρχαν στα συγχωνευόμενα Ιδρύματα, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων που θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος και να ισοτιμήσουν το πτυχίο τους με το αντίστοιχο πτυχίο που θα παρέχει το αντίστοιχο πανεπιστημιακό Τμήμα, όπως προκύπτει από τη συγχώνευση. Ο κύκλος μαθημάτων παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενους, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Στους παραπάνω απόφοιτους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις και σχετικές άδειες, ώστε να παρακολουθήσουν τον απαραίτητο κύκλο μαθημάτων για την ισοτίμηση του πτυχίου τους με τίτλο πανεπιστημιακό.

Οι εκλογές είναι προ των πυλών. Καλούμε όλους τους απόφοιτους των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) και τις οικογένειες τους να ψηφίσουν με συνείδηση και με γνώμονα την ενημέρωση που έχουν λάβει τόσο από το παρόν δελτίο όσο και από τον Σύλλογο Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. από το 2018 ως και σήμερα.

Η αδικία, η υποτίμηση και ο εμπαιγμός πρέπει να λάβουν τέλος! Είμαστε πολλοί, έχουμε δύναμη και θα απαντήσουμε την κατάλληλη στιγμή!

ΒΙΚΤΩΡ ΠΟΛΙΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ & Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΣΚΙΑΘΟΥ 95, 11255, Αθήνα,
6972531567

ΑΦΜ: 997034388
ΔΟΥ:  Κ’ ΑΘΗΝΩΝ