Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια μορφή ήπιου τουρισμού, συνεχώς
αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα.
Ο Αγροτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου. Συνίσταται στο
σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή
και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές
ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική
γαστρονομία , καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης
σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας (ΠΑΑ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργεί παρεμβάσεις
αγροτικού τουρισμού και γενικότερα τουρισμού, μέσω του Άξονα 3
«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της
αγροτικής οικονομίας» και του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης Ηγέτης».
Πλεονεκτήματα 
Ο Αγροτουρισμός επιδιώκει τη δημιουργία θετικών κοινωνικών,
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντιποκρίνεται στην
ανάγκη των αγροτών να αποκτήσουν συμπληρωματικό εισόδημα
απασχολούμενοι με τον τομέα των υπηρεσιών καθώς και στην ανάγκη των
κατοίκων των αστικών κέντρων να επιστρέψουν στη φύση.
Ο Αγροτουρισμός αναπτύσσει την τοπική κοινωνία, συμβάλλει στη συνέχεια
της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, διατηρεί τέχνες που
διαφορετικά που είχαν εξαφανιστεί, συμβάλλει στην αναβίωση εθίμων και
παραδοσιακών εκδηλώσεων, στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς, αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας των απομονωμένων
περιοχών με τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και προσφέρει νέες
προοπτικές ζωής στους νέους των περιοχών αυτών. Μέσω του
Αγροτουρισμός προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδικότητα
της κάθε περιοχής.
Ο Αγροτουρισμός προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει
αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την
παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, την
πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και
την παράδοση. Δίνει στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με
τη φύση και με τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο, στις οποίες μπορεί να
συμμετέχει.
Γενικότερα ο Αγροτουρισμός συμβάλλει στην:
 συμπλήρωση και βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος
 βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας του αγροτικού
πληθυσμού
 συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στον τόπο διαμονής του
 βελτίωση και διάθεση των τοπικών αγροτικών και βιοτεχνικών
προϊόντα
 προστασία του περιβάλλοντος
 διατήρηση, προβολή κι αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς
 βελτίωση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών
 ενίσχυση της κοινωνίας
Τουριστικό κατάλυμα έως δέκα δωματίων και μέγιστη δυναμικότητα 40
κλινών φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό μέγεθος υποδομής για να
ξεκινήσει ένας επαγγελματίας αγρότης τη δική του αγροτουριστική
μονάδα.
Αν διαθέτετε ήδη ή θέλετε να δημιουργήσετε νέα επιχείρηση, δείτε
στο espa.io αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης
ή επιδότησης που παρέχονται